Baza technologii


Logo wpisu Technika recyrkulacji paliwa węglanowego ogniwa paliwowego oraz separacja dwutlenku węgla za pomocą metod niskotemperaturowych.

Technika recyrkulacji paliwa węglanowego ogniwa paliwowego oraz separacja dwutlenku węgla za pomocą metod niskotemperaturowych.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Węglanowe ogniwa paliwowe (MCFC) są jedną z bardziej obiecujących technologii pozwalających na separację dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. W trakcie pracy ogniwa MCFC dwutlenek węgla, jako element jonu węglanowego, jest transportowany od komory katodowej do komory anodowej ogniwa. Niestety, ogniwo nie jest urządzeniem doskonałym i nie wykorzystuje całego paliwa podawanego do anody. Oznacza to, że w kolektorze wylotowym anody znajduje się dwutlenek węgla, woda oraz niewykorzystane paliwo. Usunięcie wody jest sposobem prostym. Wytworzona technologia pozwala na rozdzielenie dwutlenku węgla i paliwa. Umożliwia to zawrócenie tego drugiego do anody, a odseparowany dwutlenek węgla może być przetransportowany do dalszej przetworzenia lub składowania. Skutkiem tego, zostanie wytworzone więcej energii elektrycznej przy takiej samej skuteczności separacji dwutlenku węgla, jak w rozważanych alternatywnie koncepcjach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wysoka sprawność, brak konieczności stosowania chemikaliów do separacji dwutlenku węgla, innowacyjność. Produkt umożliwi rozwój technologii separacji dwutlenku węgla. Główna szansa tkwi w fakcie, że otrzymywany jest czysty, skroplony dwutlenek węgla, który można łatwo wykorzystać lub składować. Dodatkowo paliwo jest zawrócone do układu ogniwa. Zastosowanie tego rozwiązania nie wymaga dużych nakładów energetycznych, a ogniwo dodatkowo produkuje elektryczny prąd stały.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może zostać wykorzystana w układach sekwestracji dwutlenku węgla. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, separacja dwutlenku węgla będzie obarczona niewielkim lub ujemnym kosztem energetycznym. Zastosowanie tej metody może przyczynić się w rzeczywistości do zwiększenia sprawności konwencjonalnych bloków energetycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"