Baza technologii


Logo wpisu Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin ze spalania odpadów

Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin ze spalania odpadów

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii

Technologia polega na finalnym adsorpcyjnym oczyszczaniu spalin powstających ze spalania odpadów, szczególnie usuwaniu dioksyn, z wykorzystaniem ruchomego złoża koksu aktywnego. Może być zastosowana w każdej instalacji spalania odpadów (bez względu na jej skalę) - zarówno nie-niebezpiecznych, jak i niebezpiecznych. Zużyty adsorbent może być poddawany regeneracji termicznej i ponownie wykorzystany w procesie oczyszczania spalin, bądź też unieszkodliwiany w macierzystym układzie spalania odpadów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia gwarantuje uzyskanie wymaganych przepisami prawa poziomów emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania odpadów.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może być wykorzystana w każdym procesie spalania odpadów i gwarantuje uzyskanie wymaganych prawnie poziomów emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"