Baza technologii


Logo wpisu Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin ze spalania odpadów

Technologia adsorpcyjnego oczyszczania spalin ze spalania odpadów

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii / usługi

Technologia polega na finalnym adsorpcyjnym oczyszczaniu spalin powstających ze spalania odpadów, szczególnie usuwaniu dioksyn, z wykorzystaniem ruchomego złoża koksu aktywnego. Może być zastosowana w każdej instalacji spalania odpadów (bez względu na jej skalę) - zarówno nie-niebezpiecznych, jak i niebezpiecznych. Zużyty adsorbent może być poddawany regeneracji termicznej i ponownie wykorzystany w procesie oczyszczania spalin, bądź też unieszkodliwiany w macierzystym układzie spalania odpadów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia gwarantuje uzyskanie wymaganych przepisami prawa poziomów emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania odpadów.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może być wykorzystana w każdym procesie spalania odpadów i gwarantuje uzyskanie wymaganych prawnie poziomów emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"