Baza technologii


Logo wpisu Technologia automatycznego pozyskiwania danych i wiedzy dotyczacych poziomu wykorzystania zasobów i realizacji procesów produkcyjnych oraz technologicznych

Technologia automatycznego pozyskiwania danych i wiedzy dotyczacych poziomu wykorzystania zasobów i realizacji procesów produkcyjnych oraz technologicznych

Żbik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis technologii / usługi

Technologia EDOCS to platforma do automatyzacji gromadzenia i analizy danych dotyczących realizacji procesów produkcyjnych. EDOCS umożliwia obniżenie kosztów funkcjonowania firm produkcyjnych dzięki automatycznej rejestracji danych dotyczących pracy maszyn i realizacji procesów produkcyjnych oraz optymalizacji i usprawnieniu procesów decyzyjnych i organizacyjnych za pomocą narzędzi informatycznych, systemów automatyki przemysłowej oraz sztucznej inteligencji. Problem: Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne, aby móc konkurować na globalnym rynku, muszą w sposób ciągły realizować działania mające na celu optymalizację procesów produkcyjnych oraz obniżanie kosztów wytwarzania produktów lub realizacji usług. Podejmowanie decyzji bazujących na wiarygodnej wiedzy dotyczącej realizacji procesów produkcyjnych uzyskiwanej przy wsparciu metod sztucznej inteligencji pozwala firmom na skuteczne konkurowanie na rynku. Firmy produkcyjne chcąc gromadzić dane na temat poziomu wykorzystania swoich zasobów często borykają się z problemem znacznej różnorodności parku maszynowego. Koszty pozyskiwania danych przy wykorzystaniu i próbach integracji w jeden system dedykowanych rozwiązań pochodzących od różnych producentów maszyn (jeżeli takie są dostępne dla wszystkich posiadanych maszyn) często przekraczają możliwości finansowe przedsiębiorstw. Technologia EDOCS rozwiązuje ten problem i zapewnia automatyczną rejestrację danych dotyczących pracy maszyn i stanowisk produkcyjnych dowolnego typu, dostarczając historyczne oraz bieżące informacje o poziomie ich wykorzystania. Drugi istotny problemem, to odpowiednie zasoby ludzkie wymagane do analizy zebranych danych i wyciągania poprawnych wniosków z zebranych informacji. Dane gromadzone we współczesnych systemach produkcyjnych charakteryzują się dużą złożonością oraz ogromnymi rozmiarami. Często personel ludzki nie jest w stanie przeanalizować dostępnych danych w wymaganym na reakcję czasie i racjonalnych kosztach. Technologia EDOCS rozwiązuje ten problem dostarczając mechanizmy automatycznej analizy danych i maszynowego pozyskiwania wiedzy za pomocą metod sztucznej inteligencji. EDOCS dostarcza wiedzę dotyczącą realizacji procesów produkcyjnych w postaci zrozumiałych reguł, prezentujących odkryte związki i relacje i wynikające z nich konsekwencje, np. czynniki wpływające na obniżenie wydajności, pogorszenie jakości, itp. Rozwiązanie: Zautomatyzowany proces gromadzenia danych oraz wsparcie w ich analizie, które dostarcza technologia EDOCS, eliminuje problem wysokiego kosztu i małej wiarygodności danych pozyskiwanych przy dużym udziale czynnika ludzkiego lub wykorzystaniu rozwiązań pochodzących od różnych producentów maszyn. Technologia zapewnia automatyczną rejestrację danych dotyczących pracy maszyn i stanowisk produkcyjnych dowolnego typu, dostarczając historyczne oraz bieżące informacje o poziomie ich wykorzystania. Dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji technologia EDOCS umożliwia automatyczne odkrywanie przyczyn nieefektywnej jak również efektywnej realizacji procesów, dając podstawę do podejmowania decyzji mających na celu obniżanie kosztów i optymalizację procesów. Najważniejsze cechy: udostępnianie na bieżąco na stronie www informacji o stanowiskach/liniach produkcyjnych, np. produkcja, postój, awaria, przezbrojenie, itp.; automatyczne wyznaczanie i udostępnianie na stronie www struktury czasu pracy stanowisk produkcyjnych tj. czasy trwania stanów produkcja/postój z podaniem przyczyn oraz informacje o realizowanych zleceniach, pracujących operatorach, itd.; automatyczne wyznaczanie wskaźników, np. OEE (Overall Equipment Effectiveness); automatyczne odkrywanie wiedzy z danych gromadzonych w systemie i informowanie o przyczynach korzystnych jak i niekorzystnych sytuacji, np. spadku/wzrostu wydajności, wystąpieniu problemów jakościowych, itp. Wybrane moduły systemu: OEE

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

zmniejszenie kosztów pozyskiwania danych dotyczących realizacji procesów produkcyjnych zmniejszenie kosztów pozyskiwania wiedzy o realizacji procesów produkcyjnych zmniejszenie kosztów realizacji procesów technologicznych eliminacja marnotrawstwa (czas, surowce…) skrócenie cykli produkcyjnych redukcja czasów przestojów wzrost wydajności pracy personelu usprawnienie procesów organizacyjnych automatyczne gromadzenie i udostępnianie na bieżąco informacji o pracy parku maszynowego automatyczne wyznaczanie wskaźników (np. OEE)

Zastosowanie rynkowe

xxx

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Żbik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 5170357620

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zbiksoft.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"