Baza technologii


Logo wpisu Technologia (BQP) obróbki cieplnej stali zapewniająca stabilność wymiarową i wysokie właściwości wytrzymałosciowe przy zachowaniu odpowiedniej ciągliwości obrabianego elementu

Technologia (BQP) obróbki cieplnej stali zapewniająca stabilność wymiarową i wysokie właściwości wytrzymałosciowe przy zachowaniu odpowiedniej ciągliwości obrabianego elementu

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Proponowana technologia obróbki cieplnej stali polega na sekwencyjnym zastosowaniu procesów wyżarzania i chłodzenia w odpowiednio dobranych temperaturach celem wytworzenia określonego składu fazowego w stali zapewniającego optymalne właściwości wytrzymałościowe i użytkowe. Po obróbce stal składa się z różnych faz o odpowiednio dobranych proporcjach: ferrytu bainitycznego, martenzytu oraz austenitu szczątkowego i ewentualnie węglików. Zastosowanie w stali podwyższonej zawartości dodatków stopowych krzemu i/lub aluminium zapobiega wydzielaniu węglików. Ziarna faz po obróbce są silnie rozdrobnione i w zależności od zastosowanych parametrów procesu mogą osiągać wymiary nanometryczne. W rezultacie stal uzyskuje wysokie parametry mechaniczne takie, jak po procesie nanostrukturyzacji bainitycznej ale przy znacznie krótszym czasie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zapewnienie wysokich właściwości wytrzymałościowych przy zachowaniu odpowiedniej plastyczności. Redukcja odkształceń hartowniczych podczas obróbki w stosunku do hartowania martenzytycznego. Wytworzenie mikrostruktury o wysokiej twardości i jednocześnie o dużej odporności na pękanie i na zużycie cierne. Duża zdolność absorpcji energii podczas odkształcania. Możliwość korzystania ze stali konwencjonalnych. Znaczne skrócenie czasu obróbki w porównaniu do czasu procesu nanostrukturyzacji bainitycznej przy zachowaniu podobnych właściwości. Eliminacja ryzyka odkształceń hartowniczych; zwiększenie czasu żywotności elementów pracujących w warunkach zużycia tribologicznego, zmniejszenie awaryjności maszyn i urządzeń, co wiąże się ze zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych.

Zastosowanie rynkowe

Proponowana technologia obróbki cieplnej nadaje się w szczególności do wytwarzania elementów konstrukcji i narzędzia, które muszą cechować się dużą twardością i wytrzymałością, odpornością na pękanie oraz odpornością na zużycie ścierne. Elementy tak obrobione te mogą pracować w warunkach zużycia tribologicznego. Może być również przydatna do obróbki elementów dla o wymaganej dużej dokładności wymiarowej i/lub skomplikowanej geometrii. Potencjalne zastosowania to narzędzia oraz elementy konstrukcji maszyn górniczych, rolniczych, elementy pojazdów, w tym również do aplikacji wojskowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"