Baza technologii


Logo wpisu Technologia obróbki cieplnej stali po nawęglaniu zapewniająca dużą twardość i wysokie parametry trybologiczne oraz stabilność wymiarową obrabianego elementu.

Technologia obróbki cieplnej stali po nawęglaniu zapewniająca dużą twardość i wysokie parametry trybologiczne oraz stabilność wymiarową obrabianego elementu.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

W celu zapewnienia pożądanych właściwości stali nawęglanych, tj. twardej i odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej oraz plastycznego rdzenia stosowana jest obróbka polegająca na hartowaniu i odpuszczaniu. Podstawowe wady takiej obróbki to powstawanie naprężeń wewnętrznych, zmniejszających odporność na pękanie oraz ryzyko wystąpienia deformacji obrabianego elementu w wyniku odkształceń hartowniczych. Proponowana alternatywna technologia obróbki cieplnej, dzięki wytworzeniu w warstwie wierzchniej nanostruktury, pozwala uniknąć wyżej wymienionych zagrożeń, oraz zwiększyć odporność na ścieranie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej twardości powierzchni.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Redukcja odkształceń plastycznych, podczas obróbki izotermicznej po nawęglaniu w stosunku do hartowania martenzytycznego. Wytworzenie w nawęglonej warstwie mikrostruktury o wysokiej twardości i jednocześnie o dużej odporności na pękanie i na zużycie cierne. Możliwość korzystania ze stali konwencjonalnych lub opracowywania nowych stali pod tę technologię. Możliwość sterowania grubością warstwy o strukturze nanokrystalicznej.

Zastosowanie rynkowe

Proponowana technologia obróbki cieplnej w szczególności nadaje się do wytwarzania elementów nawęglanych o wymaganej dużej twardości i odporności na zużycie ścierne, pracujących w warunkach zużycia tribologicznego. Technologia zapewnia dużą dokładność wymiarową obrabianych elementów o skomplikowanej geometrii. Potencjalne zastosowania to obróbka kół zębatych, elementów narzędzi w przemyśle górniczym, rolniczym, budowlanym, środków transportu (koleje, pojazdy samochodowe) oraz zbrojeniowym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"