Baza technologii


Logo wpisu Technologia odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych

Technologia odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych

Instytut Włókiennictwa

Opis technologii / usługi

Opracowano technologię odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych dla jednego z polskich zakładów włókienniczych. W pierwszym etapie ścieki oczyszczono metodą fizykochemiczną. W drugim na podstawie opracowanych i wykonanych projektów procesowych zbudowano modelową instalację obiegu zamkniętego. Składa się ona z instalacji powrotu podczyszczonych ścieków w celu ponownego ich wykorzystania w procesach barwiarskich oraz z instalacji odzysku ciepła ze ścieków. Zastosowano własne innowacyjne rozwiązanie baterii wymienników ciepła. Cały układ zaopatrzono w system sterowania czuwający nad optymalną pracą instalacji. Odzyskane ciepło jest wykorzystywane do podgrzewania wody technologicznej lub mieszaniny woda technologiczna – ścieki podczyszczone dla potrzeb farbiarni.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- opracowana technologia pozwala na zmniejszenie poboru wody ze środowiska o 50% oraz pozwala na zaoszczędzenie zużycia energii cieplnej w ilości około 9000 GJ w skali roku, - z jednej strony umożliwia znacząco obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa, z drugiej chroni środowisko naturalne, - zintegrowanie procesów oczyszczania ścieków wraz z wtórnym wykorzystaniem odzyskanej wody jest jedynym słusznym rozwiązaniem aprobowanym w aspektach ekonomii i ochrony środowiska, - opracowana technologia pozwala na spełnienie zaleceń BAT (Best Available Technology), co czyni ją innowacyjną w skali kraju, - pozwala spełnić międzynarodowe standardy Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno–ściekowej i energetycznej (Dyrektywa UE IPPC 96/61)

Zastosowanie rynkowe

Zakłady przemysłu włókienniczego posiadające oddziały obróbki mokrej - prowadzenie procesów barwienia i wykończenia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"