Baza technologii


Logo wpisu Technologia otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych oraz linia technologiczna do wykorzystania tej technologii

Technologia otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych oraz linia technologiczna do wykorzystania tej technologii

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ECO PLUS RECYKLING Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem przemysłowego wdrożenia jest technologia otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz dodatków (wypełniaczy) w postaci odpadów takich jak: płyty MBS z przemysłu meblarskiego, pozostałości ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji, mikrosfer oraz linia technologiczna do wykorzystania wyrobów z opisanych kompozytów do produkcji wyrobów jak: palety transportowe, płyty izolacyjno - akustyczne, wykończeniowe, pokryciowe, bębny kablowe itp. Technologia jest przedmiotem patentu Nr 388175 Sposób otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz urządzenie do otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych. W przedstawionej technologii wytwarzania kompozytu przewidziano zastosowanie wypełniaczy takich jak odpady - płyty MBS z przemysłu meblarskiego, pozostałości ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji, mikrosfer najlepiej w objętości 20-70% w stosunku do całkowitej masy kompozytu. Wypełniacz poddaje się wstępnej obróbce termicznej w temperaturze 130-230 stopni C. Równolegle podgrzewa się odpady mieszaniny termoplastów (najlepiej poliamidu, poliestru, polistyrenu, polietylenu, polipropylenu) stanowiących osnowę kompozytów do temperatury w zakresie 90-120 stopni C, w zależności od rodzaju składnika wiążącego, w objętości 30-80% do całkowitej masy kompozytu. Można dodać barwnik odporny na wysokie temperatury i stabilizator. Wstępnie przygotowane i podgrzane składniki kompozytu i wypełniacza wprowadza się do urządzenia mieszająco-rozdrabniającego o zmiennej prędkości mieszania, które miesza składniki w przedziale czasowym 2-3 minut w reżimie temperatur od 150-230 stopni C. Tak uzyskaną jednorodna masę kompozytu wprowadza się do formy w komorze wstępnej prasowania przetłoczonego i poddaje naciskowi prasy hydraulicznej o regulowanej sile nacisku w zakresie 10-200 ton. Uzyskany kompozyt wraz z formą poddaje się procesowi chłodzenia, następnie następuje demontaż formy i uzyskuje się pożądany wyrób.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia ma potencjał wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Technologia jest łatwa i tania do zastosowania, wymaga umiejętnego łączenia materiałów o różnych własnościach fizycznych. Technologia łączenia odpadów termoplastycznych z odpadami z przemysłu meblarskiego nie była wcześniej stosowana. Instalacja dla linii technologicznej otrzymywania kompozytów z odpadów z przemysłu meblarskiego będzie dostosowana dla ilości i jakości odpadów, stanowiących wypełniacz ( instalacja dostosowana do ilości odpadów). Technologia pozwala zagospodarować odpady z przemysłu meblarskiego w łatwy sposób. Twórca technologii w swoim zamierzeniu wykorzystuje powstałe odpady z przemysłu meblarskiego stanowiące dla producenta duży problem związany z ich składowaniem i utylizacją, do produkcji nowych wyrobów cechujących się dobrymi parametrami fizyko-chemicznymi, dużo tańszych od dotychczas stosowanych. Przykładowo ceny wyrobów np.: boku bębna na kable, palet, ekranów akustycznych są dwukrotnie niższe niż dotychczas stosowane. Zastosowanie proponowanej technologii wpływa korzystnie na ochronę środowiska. Technologia jest technologią wymagającą stosunkowo małych nakładów energii, nie powoduje wydzielania zanieczyszczeń i gazów, unika powstawania odpadów w procesie produkcji.

Zastosowanie rynkowe

Technologia umożliwia recykling odpadów do postaci nowych wyrobów użytkowych. Technologia rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów z przemysłu meblarskiego w procesie recyklingu materiałowego. W wyniku zastosowania innowacyjnej technologii odpady z przemysłu meblarskiego oraz odpady termoplastyczne zostają połączone w jednolitą masę i uformowane do postaci kompozytu, produktu o nowych parametrach użytkowych. Technologia jest metodą recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych, który należy do jednych z największych wyzwań w dziedzinie zagospodarowania odpadów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ECO PLUS RECYKLING Sp. z o.o.

NIP: 6631871055

Adres www: http://www.ecoplusrecykling.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"