Baza technologii


Logo wpisu Technologia otrzymywania mikrokapsułek do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych

Technologia otrzymywania mikrokapsułek do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest technologia otrzymywania mikrokapsułek do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych. Technologia może służyć do immobilizacji bioaktywnych substancji, takich jak komórki mikroorganizmów, enzymy, aktywne składniki leków, żywności, pasz oraz składników nawozowych. Otrzymywane mikrokapsułki tworzą się dzięki formowaniu kompleksów polielektrolitów i są przeznaczone do unieruchamiania związków hydrofobowych oraz hydrofilowych materiałów pochodzenia biologicznego. Proponowana metoda immobilizacji zalicza się do grupy metod polegających na unieruchamianiu materiału wewnątrz nośnika. Proces immobilizacji przebiega w następujących etapach: przygotowanie wodnego roztworu polianionu, przygotowanie wodnego roztworu polikationu, przygotowanie roztworu NaCl, sterylizacja wodnego roztworu polianionu, wprowadzenie zawiesiny bakteryjnej do roztworu polianionu, mikrokapsułkowanie, kompleksowanie składników membrany kapsułek, sterylizacja roztworu NaCl, zakończenie kompleksowania, dodanie NaCl, płukanie i finalizacja procesu. Stosowanie komórek immobilizowanych stwarza korzyści ekonomiczne i technologiczne w porównaniu z tradycyjnymi procesami wykorzystującymi komórki wolne. Należą do nich: wydłużenie aktywności i stabilności biokatalizatora, zwiększenie gęstości komórek w przeliczeniu na jednostkę objętości fermentora, co prowadzi do wyższej produktywności, skrócenia czasu fermentacji, oraz eliminacji fazy namnażania się komórek, możliwość prowadzenia procesów ciągłych, ograniczenie występowania zakażeń mikrobiologicznych i wielokrotne wykorzystanie biokatalizatora.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Szczegóły na stronie intrnetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe

Szczegóły na stronie intrnetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"