Baza technologii


Logo wpisu Technologia otrzymywania wodnej nanodyspersji dekorowanego tlenku grafenu solami metali, która charakteryzuje się silnymi właściwościami adsorpcyjno-absorpcyjnymi

Technologia otrzymywania wodnej nanodyspersji dekorowanego tlenku grafenu solami metali, która charakteryzuje się silnymi właściwościami adsorpcyjno-absorpcyjnymi

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Opracowanie technologii wytwarzania taniej, nietoksycznej, skutecznie eliminującej odorowe gazy H2S i NH3, wodnej zawiesiny tlenku grafenu wzbogaconej w wypełniacze nieorganiczne. Istotnym problemem jest skuteczne oczyszczanie powietrza z toksycznych, odorowych gazów NH3 i H2S powstających w pomieszczeniach inwentarskich, jak kurniki, obory i chlewy. Atmosfera wolna od pojawiających się odorantów odzwierzęcych ma wyraźny wpływ na jakość uzyskiwanych produktów: mięsa, mleka, jaj. Za niedługi czas mają wejść nowe wymagania UE zmuszające Rząd RP do przestrzegania norm czystości powietrza w pomieszczeniach inwentarskich. Brak systemowych rozwiązań w tej dziedzinie może skutkować katastrofalną sytuacją, czyli całkowitym wstrzymaniem naszego eksportu mięsa, mleka i jaj. W przodujących krajach zachodnich (np. Holandia) już stosuje się systemy oczyszczające powietrze w kurnikach, oborach i chlewach.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1) wysoka skuteczność sorpcji usuwanych gazów (NH3 i H2S) z otaczającej atmosfery, 2) bezpowrotne chemiczne związanie usuwanych gazów, 3) możliwość wykorzystania powstajacego ubocznego produktu jako nawozów sztucznych. Stworzenie właściwych warunków dla zwierząt w kurnikach/chlewniach i komfortu dla ludzi pracujących w zanieczyszczonej atmosferze budynków inwentarskich, sprostanie wymaganiom UE co do akceptowalnych warunków hodowli zwierząt, podniesienie jakości jaj, mleka i mięsa w hodowlach wysoko liczebnych. Wartość opracowanych i opisanych tutaj technologii (Know-How) może być oszacowana m.in. poprzez przyszłe zapotrzebowania rynkowe. Określając ilość liczących się dużych gospodarstw hodowlanych w Polsce, gdzie proponowany tutaj system oczyszczania powietrza przy zastosowaniu skruberów wypełnionych wodną zawiesiną modyfikowanego tlenku grafenu mógłby być zastosowany,

Zastosowanie rynkowe

Wypełnienie skruberów przydatne do efektywnego oczyszczania powietrza z gazów odorowych, takich jak NH3 i H2S.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"