Baza technologii


Logo wpisu Technologia produkcji sorbentów rtęci

Technologia produkcji sorbentów rtęci

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii / usługi

Technologia pozwala na produkcję sorbentów przeznaczonych do usuwania rtęci ze spalin i innych gazów odlotowych. Sorbenty te otrzymywane są oprzez jedno- lub dwustopniową konwersję termiczną zużytych opon samochodowych i innych odpadów gumowych prowadzoną przy ograniczonym dostępie tlenu. Odpowiedni dobór parametrów procesu pozwala na uzyskanie ziarnistego i pylistego karbonizatu o właściwościach umożliwjających jego zastosowanie w systemach usuwania rtęci i jej związków z przemysłowych gazów odlotowych. Pylisty karbonizat może znaleźć zastosowanie w systemach usuwania rtęci wykorzystujących bezpośredni wtrysk sorbentu do spalin energetycznych. Omawiana technologia obejmuje ponadto sposób granulacji karbonizatu pylistego pozwalającą na otrzymanie formowanych sorbentów rtęci. Sorbenty takie, podobnie jak wyselekcjonowane frakcje sorbentu ziarnistego, mogą być wykorzystywane do usuwania rtęci ze strunienia gazów odlotowych w układzie z nieruchomym lub przesuwnym złożem sorbentu węglowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą technologii jest skojarzenie dwóch efektów proekologicznych – minimalizacji ilości uciążliwych dla środowiska odpadów poprzez poddanie ich termicznej przeróbce oraz ochrony atmosfery poprzez wykorzystanie stałej pozostałości popirolitycznej do usuwania rtęci ze spalin. Otrzymane sorbenty posiadają bardzo dobre właściwości sorpcyjne rtęci przy relatywnie niskiej cemie, znacznie niższej od ceny komercyjnych sorbentów rtęci produkowanych na bazie węgla aktywnego. Z kolei granulowane adsorbenty mogą być wykorzystywane w systemach dooczyszczania gazów odlotowych w spalarniach odpadów, zastępując droższe koksy aktywne. Pozwalają obe usuwać również inne zanieczyszczenia takie jak dioksyny, furany, bifenyle itp.

Zastosowanie rynkowe

Usuwanie rtęci ze spalin przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem spalin energrtycznych oraz gazów odlotowych ze spalarni odpadów i innych instalacji termicznego przetwórstwa odpadów. W przypadku spalin energetycznych zalecane jest stosowanie sorbentów pylistych i systemu wtrysku bezpośrednio do strumienia spalim połączonego z układem wychwytu zużytego sorbentu. Z kolei w przypadku mniejszych strumieni gazowych, np. w instalacjach termicznego przetwórstwa odpadów np. spalarni, zalecane jest stosowanie sorbentów granulowanych w układzie z nieruchomym lub przesuwnym złożem sorbentu granulowanego i przepływająca fazą gazową.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"