Baza technologii


Logo wpisu Technologia produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych

Technologia produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Proces technologiczny polega na mikrobiologicznym przekształceniu odpadowej gliceryny z produkcji biodiesla do erytrytolu przy pomocy drożdży Yarrowia lipolytica Wratislavia K1. Szczep produkcyjny został wyizolowany i jest on oferowany razem z opracowaną technologią produkcji erytrytolu. Proces technologiczny obejmuje przygotowanie pożywki hodowlanej, wyprowadzenie kultury drożdży potrzebnych do zaszczepienia pożywki produkcyjnej, hodowli wgłębnej drożdży, po zakończeniu procesu mikrobiologicznego usunięcia biomasy komórkowej z brzeczki pofermentacyjnej, oczyszczenia brzeczki i jej zagęszczenia. Hodowla drożdży przebiega sekwencyjnie w sposób wieloetapowy, przez przenoszenie kultury komórek drożdżowych do bioreaktorów o coraz większej objętości. Hodowla drożdży odbywa się w warunkach tlenowych, przy intensywnym napowietrzaniu i mieszaniu pożywki. Proces prowadzi się metodą okresową z zasilaniem (fed-batch), utrzymując stężenie glicerolu, pH, temperaturę pożywki i stężenie tlenu rozpuszczalnego na optymalnym poziomie. W wyniku 150-godzinnej fermentacji uzyskuje się stężenie erytrytolu na poziomie powyżej 150 g/l, przy produktywności objętościowej bioreaktora powyżej 1,0 g/l*h i wydajności produktu z glicerolu powyżej 50%. Po zakończeniu hodowli drożdży oddziela się biomasę komórkową przez wirowanie. Wydzielona biomasa komórkowa może być wykorzystana na cele paszowe, jako wartościowy, wysoko białkowy komponent pasz, dopuszczony do stosowania na rynku UE (EFMF nr kat. 00575-EN). Brzeczka pofermentacyjna, zawierająca rozpuszczony w niej erytrytol, jest następnie poddawana procesowi odbarwiania, usuwania jonów soli na żywicach jonowymiennych, a następnie zagęszczana w wyparce próżniowej, wielodziałowej do postaci syropu zawierającego 500-700 g erytrytolu/l. Badania związane z oczyszczaniem syropu były wykonane w skali wielkolaboratoryjnej. Gotowy produkt jest zanieczyszczony śladowymi ilościami mannitolu, arabitolu, kwasu cytrynowego. Wszystkie składniki są dopuszczone do celów spożywczych

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Szczegóły na stronie intrnetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe

Szczegóły na stronie intrnetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"