Baza technologii


Logo wpisu Technologia selektywnych detektorów UV i macierzy detektorów GaN/AlGaN

Technologia selektywnych detektorów UV i macierzy detektorów GaN/AlGaN

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Opis technologii / usługi

Opracowano typoszereg detektorów UV, których charakterystyki czułości widmowej pokrywają cały zakres UV – UVC, UVB i UVA. Detektory są selektywne. Charakterystyki widmowej czułości mogą mieć minimalną szerokość połówkową równą nawet 8nm bez zastosowania filtrów optycznych. Różnica czułości pomiędzy zakresem wykrywanym a niewykrywanym jest większa niż 1000. Detektorów o takich właściwościach NIE MA NA RYNKU. Istnieje możliwość integracji detektorów o różnych zakresach czułości w postaci dwuwymiarowych macierzy detektorów w celu detekcji położenia celu, w układach automatycznego śledzenia – naprowadzania. Istnieje możliwość wykrywania specyficznych linii emisyjnych molekuł w skomplikowanym widmie (np. pożar).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowano typoszereg detektorów UV, których charakterystyki czułości widmowej pokrywają cały zakres UV – UVC, UVB i UVA. Detektory są selektywne. Charakterystyki widmowej czułości mogą mieć minimalną szerokość połówkową równą nawet 8nm bez zastosowania filtrów optycznych. Różnica czułości pomiędzy zakresem wykrywanym a niewykrywanym jest większa niż 1000. Detektorów o takich właściwościach NIE MA NA RYNKU. Istnieje możliwość integracji detektorów o różnych zakresach czułości w postaci dwuwymiarowych macierzy detektorów w celu detekcji położenia celu, w układach automatycznego śledzenia – naprowadzania. Istnieje możliwość wykrywania specyficznych linii emisyjnych molekuł w skomplikowanym widmie (np. pożar).

Zastosowanie rynkowe

Analiza płomienia- kontrola procesu spalania, analiza promieniowania nieba-wykrywanie dziury ozonowej, wykrywanie wybuchów, wykrywanie ognia strzeleckiego, naprowadzanie rakiet na cel, wczesne wykrywanie startu rakiety, kontrola źródeł promieniowania UV- kontrola procesu sterylizacji.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

NIP: 5250008488

Adres www: http://www.itme.edu.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"