Baza technologii


Logo wpisu Technologia wyrobów włókienniczych chroniących przed promieniowaniem UV

Technologia wyrobów włókienniczych chroniących przed promieniowaniem UV

Instytut Włókiennictwa

Opis technologii / usługi

Technologia polega na wprowadzeniu w strukturę wyrobów włókienniczych nowo opracowanych absorberów UV na bazie zmikronizowanych, cząstek ditlenku tytanu, zmodyfikowanych powierzchniowo alkoksysilanami. Materiały barierowe można otrzymać metodą napawania dyspersją wodną lub powlekania pastą na bazie żywic akrylowych. Materiały te charakteryzują się dobrymi właściwościami ochronnymi przed promieniowaniem UV, bardzo dobrą aktywnością fotooksydacyjną oraz działaniem hamującym rozwój mikroorganizmów; nie powodują działań drażniących u ludzi. Innowacją wynalazku, chronionego patentem PL 219301 oraz zgłoszeniem PCT/PL2011/000120 jest opracowanie technologii umożliwiającej otrzymywanie włókienniczych materiałów barierowych przed promieniowaniem UV z wykorzystaniem nowo opracowanych fizycznych absorberów UV na bazie zmikronizowanych cząstek ditlenku tytanu, zmodyfikowanych powierzchniowo za pomocą wytypowanych alkoksysilanów. Materiały takie mogą być stosowane jako elementy wyposażenia wnętrz, w tym elementy konstrukcyjne mebli, osłony zbiorów muzealnych, księgozbiorów w celu ochrony przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV, toksycznych związków organicznych oraz drobnoustrojów, wypełniając niszę istniejącą na rynku w tym zakresie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Łatwość aplikacji przy wykorzystaniu istniejącego parku maszynowego. Elementy wyposażenia wnętrz wykonane ze zmodyfikowanych wyrobów włókienniczych chronią przed destrukcyjnym działaniem UV (średnia transmitancja w zakresie UVA i UVB nie przekracza 2%), toksycznych związków organicznych oraz drobnoustrojów. Wyroby wykonane z innowacyjnych materiałów barierowych wobec promieniowania UV, spełniające wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych KT-13/13 mogą być opatrzone znakiem towarowym UV STOP ®.

Zastosowanie rynkowe

Przemysł chemiczny, włókienniczy, branża osłonowa - producent pigmentów; przedsiębiorstwo włókiennicze, zajmujące się wykończeniem wyrobów włókienniczych; przedsiębiorstwo z branży osłonowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"