Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3€“ZrO2-Ti(C,N) metodą swobodnego spiekania.

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3€“ZrO2-Ti(C,N) metodą swobodnego spiekania.

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Cykl wytwarzania spieków ceramicznych - półproduktów lub gotowych elementów - składa się z następujących operacji: 1) przygotowanie mieszanki 2) formowanie dwustopniowe – pod naciskiem jednoosiowym a następnie dogęszczanie izostatyczne, 3) obróbka termiczna w próżni do określonej temperatury, 4) kontrola jakości i badania. Właściwości spieczonego kompozytu ceramicznego Al2O3-ZrO2-Ti(C,N): gęstość 4,22 [g/cm3], twardość HV1 17,5 [GPa], współczynnik odporności na pękanie 5,0 [MPa*m1/2], moduł Younga E – 300 [GPa].

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3–ZrO2-Ti(C,N) znalazła zastosowanie między innymi do wyrobu półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających (w IZTW gatunek TACN).

Zastosowanie rynkowe

Branża drzewno-papiernicza - wytwarzanie narzędzi do obróbki drewna. Branża elektromaszynowa - wytwarzanie półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających. Branża spożywcza - wytwarzanie narzędzi na potrzeby techniki rolniczej. Górnictwo i Hutnictwo - wytwarzanie materiałów na narzędzia dla górnictwa i przemysłu wydobywczego. Medycyna, Biotechnologia i Farmacja - Wytwarzanie materiałów biomedycznych oraz narzędzi na potrzeby implantologii.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"