Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego o osnowie Al2O3 z dodatkiem faz wzmacniających, metodą spiekania FAST (Field Assisted Sintering Technology)

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego o osnowie Al2O3 z dodatkiem faz wzmacniających, metodą spiekania FAST (Field Assisted Sintering Technology)

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3-ZrO2-Ti(C,N)-TiB2 znalazła zastosowanie m.in. do wyrobu półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających. W procesie formowania wykorzystuje się spiekanie metodą FAST. Kształtki spiekane są pod ciśnieniem w matrycach grafitowych oraz w atmosferze ochronnej. Właściwości spieczonego kompozytu: gęstość 4,19-4,29 [g/cm3], twardość HV1 19-22 [GPa], moduł Younga E – 390-410 [GPa].

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia wytwarzania półfabrykatów wieoostrzowych płytek skrawających.

Zastosowanie rynkowe

Branża drzewno-papiernicza - wytwarzanie narzędzi do obróbki drewna. Branża elektromaszynowa - wytwarzanie półfabrykatów wieloostrzowych płytek skrawających. Branża spożywcza - wytwarzanie narzędzi na potrzeby techniki rolniczej. Górnictwo i Hutnictwo - wytwarzanie materiałów na narzędzia dla górnictwa i przemysłu wydobywczego. Medycyna, Biotechnologia i Farmacja - Wytwarzanie materiałów biomedycznych oraz narzędzi na potrzeby implantologii.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"