Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania krystobalitu

Technologia wytwarzania krystobalitu

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Opis technologii / usługi

Technologia otrzymywania syntetycznego krystobalitu z surowca krzemionkowego bardziej rozpowszechnionego niż kwarc żyłowy lub kwarc górski. Jak dotąd w Polsce krystobalit nie jest produkowany, nie występuje też w stanie naturalnym - 100% zapotrzebowania na ten minerał jest pokrywane importem. Krystobalit chroniony patentem nr PL 194541, jest minerałem syntetycznym wytworzonym z osadowej skały krzemionkowej – chalcedonitu. Chalcedon, który jest podstawową fazą mineralną występującą w chalcedonicie łatwiej i w znacznie niższych temperaturach niż kwarc przekrystalizowuje w krystobalit. Niewielka zawartość tlenków glinu, tytanu, żelaza oraz CaO i MgO wpływa bardzo korzystnie na przebieg całego procesu powodując powstanie stopów o niższej temperaturze topliwości niż temperatura stopu czystego kwarcu. Innowacyjność projektu polega na opracowaniu nowatorskiej w Polsce technologii otrzymywania syntetycznego krystobalitu z surowca krzemionkowego bardziej rozpowszechnionego niż kwarc żyłowy lub kwarc górski. Syntetyczny krystobalit jest wykorzystywany do produkcji różnych asortymentów: specjalnych farb do znakowania nawierzchni drogowych, lakierów, tynków, pigmentów, tworzyw sztucznych oraz w produkcji różnych odmian elastomerów silikonowych i powłok wzmacniających powierzchnie. Używa się go też w mieszankach jubilerskich i medalierskich. Jest też wykorzystywany do produkcji szkła wodnego, materiałów ściernych, emalii, ceramiki oraz do odbarwiania i oczyszczania olejów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Sposób wytwarzania deficytowego w Polsce krystobalitu z chalcedonitu posiada liczne zalety: a) Chalcedonit jest krajowym i bardziej rozpowszechnionym w przyrodzie surowcem niż kwarc żyłowy i kryształ górski; Jest znacznie tańszy od wymienionych powyżej surowców; b) Koszty rozdrobnienia i wzbogacania chalcedonitu są niższe ze względu na niższą energochłonność procesu; c) Chalcedonit ulega przemianie w krystobalit w znacznie niższych temperaturach i po krótszym okresie obróbki termicznej niż kwarc. d) Chalcedonit w formie kruszywa→ krystobalit: w temp. od 900 do 1350 0C; czas przemiany 2 – 4 godzin; 100 % wagowych kryształów chalcedonu przechodzi w kryształy krystobalitu. Zmielony kryształ górski → krystobalit: w temp. 1600 - > 1750 0C; czas przemiany 8-10 godzin,; otrzymuje się stop krzemianowy, w którym 33% do 66% wagowych stanowią kryształy kwarcu, a 34% do 62% wagowych stanowią kryształy krystobalitu. e) kwarc → krystobalit : > 1470 0C (kwarc żyłowy) oraz 1600 - > 1750 0C (kryształ górski) ; czas przemiany 8 – 10 godzin. W oparciu o punkty a – d w przypadku zastosowania nowego surowca i innej technologii – można uzyskać tańszy produkt – krystobalit - przez obniżenie składowych ogólnego kosztu jego wytworzenia. W wyniku wyższego stopnia przeróbki wyjściowego surowca (chalcedonitu) – można uzyskać znacznie wyższe zyski ze sprzedaży nowego produktu (krystobalitu).

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

NIP: 5250007626

Adres www: http://icimb.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"