Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z substratów mieszanych i jego oczyszczanie

Technologia wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z substratów mieszanych i jego oczyszczanie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Proces technologiczny polega na mikrobiologicznym przekształceniu laktozy zawartej w permeacie serwatki i glicerolu do kwasu bursztynowego przy pomocy bakterii Enterobacter sp. Szczep produkcyjny został wyizolowany i jest on oferowany razem z opracowaną technologią produkcji kwasu bursztynowego. Proces technologiczny obejmuje przygotowanie pożywki produkcyjnej, w skład której wchodzi permeat serwatki i gliceryna, wyprowadzenie kultury bakterii potrzebnych do zaszczepienia pożywki, zaszczepienia pożywki bakteriami a następnie hodowli wgłębnej tych bakterii połączonej z jednoczesną syntezą kwasu bursztynowego, usunięcia biomasy komórkowej z brzeczki pofermentacyjnej po zakończeniu procesu mikrobiologicznego oraz separacji kwasu bursztynowego z odfermentowanej pożywki i jego oczyszczania. Hodowla bakterii przebiega sekwencyjnie w sposób wieloetapowy, przez przenoszenie komórek bakteryjnych do bioreaktorów o coraz większej objętości w celu ich rozmnożenia i przeprowadzenia procesu biosyntezy kwasu. Proces przebiega w warunkach beztlenowych, przy łagodnym mieszaniu pożywki i jest prowadzony metodą okresową z zasilaniem (fed-batch) przez dodatek laktozy lub permeatu serwatkowego, utrzymując stężenie glicerolu, pH, temperaturę pożywki i stężenie tlenu rozpuszczalnego na optymalnym poziomie. Wytwarzany kwas bursztynowy jest wiązany w trakcie fermentacji w sól magnezową i sodową. W wyniku 12-15dobowej fermentacji uzyskuje się stężenie kwasu bursztynowego na poziomie powyżej 60 g/l, przy produktywności objętościowej bioreaktora ok. 0,2 g/l*h i wydajności produktu z mieszaniny laktozy i glicerolu powyżej 50%, a w przypadku stosowania mieszaniny permeatu serwatkowego i gliceryny technicznej powyżej 40%. Po zakończeniu hodowli komórki bakteryjne oddziela się przez wirowanie a odfermentowaną pożywkę poddaje się procesom oczyszczania, stosując techniki filtracji membranowej, zatężania roztworu w wyparce próżniowej, krystalizację kwasu, odbarwianie kwasu i jego rekrystalizację w celu osiągnięcia odpowiedniej czystości.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Szczegóły na stronie intrnetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Zastosowanie rynkowe

Szczegóły na stronie intrnetowej: www.ciitt.up.poznan.pl

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"