Baza technologii


Logo wpisu Technologia  wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych z epoksydowymi grupami funkcyjnymi.

Technologia wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych z epoksydowymi grupami funkcyjnymi.

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych), według wynalazku polega na tym, że krystaliczne lub amorficzne poli(3-hydroksyalkaniany), posiadające grupę końcową zawierającą podwójne wiązanie, utleniania się tlenem, w obecności inicjatora w temperaturze 50-160°C do osiągnięcia konwersji 40-100%. Reakcję prowadzi się bez użycia rozpuszczalnika organicznego a otrzymany produkt nie wymaga oczyszczania. Wytworzone produkty to oligomery o zróżnicowanych masach molowych posiadające reaktywne ugrupowania epoksydowe jako grupę końcową.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą technologii jest wyeliminowanie użycia rozpuszczalnika organicznego, a tym samym konieczności wydzielania, oczyszczania jak również suszenia produktu przed użyciem go w dalszych procesach. Dodatkowo, finalny produkt jest otrzymywany w postaci proszku lub polimeru amorficznego co pozwala na jego bezpośrednie wykorzystanie do syntezy odpowiednich koniugatów z substancjami bioaktywnymi lub do syntezy polimerów o złożonej architekturze łańcucha głównego.

Zastosowanie rynkowe

Otrzymane w technologii makromonomery poli(3-hydroksyalkanianowe), niezależnie od zastosowanego polimeru wyjściowego, funkcjonalizowane są ugrupowaniem epoksydowym i mogą być wykorzystywane do syntezy odpowiednich koniungatów z substancjami bioaktywnymi lub do syntezy polimerów o złożonej strukturze.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

NIP: 6480006714

Adres www: http://www.cmpw-pan.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"