Baza technologii


Logo wpisu Technologia  wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych)

Technologia wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych)

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy dwuetapowego sposobu wytwarzania biodegradowalnych, biokompatybilnych makromonomerów poli(-3-hydroksyalkanianowych) posiadających α-aldehydowe-ω-karboksylowe lub α,ω-karboksylowe grupy funkcyjne polegającego na ozonolizie poli(-3-hydroksyalkanianu) posiadającego ugrupowanie końcowe zawierające podwójne wiązanie, w rozpuszczalniku organicznym lub mieszaninie rozpuszczalników organicznych, a otrzymany ozonek poli(-3-hydroksyalkanianu) rozkłada się w środowisku utleniającym lub redukującym do odpowiednich produktów na drodze znanej reakcji redukcji lub utleniania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą technologii jest możliwość otrzymania różnych funkcjonalizowanych makromonomerów (3-hydroksyalkanianowych) posiadających odpowiednio α-aldehydowe-ω-karboksylowe lub α,ω-karboksylowe grupy funkcyjne, w zależności od zastosowanej metody rozkładu produktu pośredniego ozonolizy. Ponadto ze względu na niskie ceny stosowanych surowców technologia jest reaktywnie tania.

Zastosowanie rynkowe

Otrzymane w technologii makromonomery poli(3-hydroksyalkanianowe), niezależnie od zastosowanego polimeru wyjściowego, funkcjonalizowane są ugrupowaniami szczawianowymi lub glioksalowymi (w zależności od sposobu prowadzenia reakcji) i mogą być wykorzystywane do syntezy odpowiednich koniungatów z substancjami bioaktywnymi lub do syntezy polimerów o złożonej strukturze.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

NIP: 6480006714

Adres www: http://www.cmpw-pan.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"