Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania paliwa zawiesinowego

Technologia wytwarzania paliwa zawiesinowego

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii / usługi

Technologia wytwarzania paliwa zawiesinowego o zawartości węgla 60-70% i stabilności min. 7 dni (w warunkach statycznych).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

ograniczenie zużycia paliw pochodzenia petrochemicznego poprzez możliwość zastąpienia olejów opałowych węglowym paliwem zawiesinowym, wytwarzanym na bazie surowca krajowego, obniżenie kosztów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w porównaniu z ich wytwarzaniem na bazie ropopochodnych paliw płynnych, obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych poprzez zastąpienie węgla w postaci tradycyjnej paliwem zawiesinowym (również możliwość elastycznego zastępowania węgla kamiennego w postaci suchej w przypadku, gdy przekroczone są wskaźniki emisyjne), możliwość efektywniejszego wykorzystania do produkcji ciepła i energii elektrycznej dostępnego surowca krajowego, w tym możliwość zagospodarowania silnie zawodnionych węgli (flotokoncentratów), możliwość zwiększenia elastyczności i efektywności pracy istniejących bloków energetycznych w niskim zakresie obciążeń, brak zagrożenia wybuchem lub niekontrolowanym zapłonem paliwa.

Zastosowanie rynkowe

Duża energetyka i energetyka przemysłowa paliwo do niskich obciążeń kotła, paliwo do dyspersyjnych reaktorów zgazowania, paliwo podstawowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"