Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych

Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Technologia zakłada wykorzystanie słomy traw energetycznych i słomy konopnej jako materiałów odpadowych w uprawie boczniaka. W wyniku przeprowadzonych badań określono skład podłoży z ich użyciem zapewniający wysoki i dobrej jakości plon owocników boczniaka i sposób ich przygotowania. Skład podłoży: podłoże I – słoma pszenna i słoma miskanta olbrzymiego w proporcji 1:1 wzbogacona otrębami pszennymi w ilości 20% w stosunku do masy podłoża podłoże II – mieszanina słomy pszennej 80% i słoma konopnej 20% wzbogacona otrębami pszennymi w ilości 20% w stosunku do masy podłoża Sposób przygotowania podłoży z mieszanin: - rozdrobnienie słomy pszennej i miskanta przy użyciu bębnowego rozdrabniacza do słomy lub alternatywnie sieczkarni, słomę konopną należy rozdrobnić przy użyciu rozdrabniacza do konopi i kukurydzy (nie jest możliwe rozdrobnienie przy użyciu rozdrabniacza do słomy) - nawilżenie mieszanin wodą wodociągową do wilgotności 70% z zastosowaniem bębna stalowego obrotowego (bęben umożliwia precyzyjne dozowanie wody i zapewnia homogeniczność podłoża) - pasteryzacja wilgotnych podłoży parą wodną w komorze pasteryzacyjnej (podobnie jak w tradycyjnie prowadzonej pasteryzacji) w 60°C przez okres 12 godzin, a następnie utrzymywanie temperatury pasteryzacji na poziomie 58-54°C przez 36 godzin - po wychłodzeniu podłoża do temperatury 25°C lub niższej szczepienie grzybnią i pakowanie w worki foliowe łącznie z prasowaniem w bloki o masie ok. 15 kg przy użyciu prasy hydraulicznej (czynności wykonywane jak w tradycyjnym przygotowaniu podłoża do uprawy boczniaka) - inkubacja przez okres 14-21 dni w zależności od ilości użytej grzybni, odmiany boczniaka i temperatury inkubacji (proces jak w tradycyjnym przygotowaniu podłoża do uprawy boczniaka). Uwaga – podłoża przygotowane z w/w mieszanin zapewniają wyższy plon w porównaniu do podłoży tradycyjnych a owocniki boczniaka charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Ponadto podłoże z udziałem słomy konopnej charakteryzuje się podwyższoną odpornością na infekcje.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podłoża przygotowane z w/w mieszanin zapewniają wyższy plon w porównaniu do podłoży tradycyjnych a owocniki boczniaka charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Ponadto podłoże z udziałem słomy konopnej charakteryzuje się podwyższoną odpornością na infekcje.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie głównie w rolnictwie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"