Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania spoiwa ceramicznego przeznaczonego do narzędzi ściernych z regularnego azotku boru

Technologia wytwarzania spoiwa ceramicznego przeznaczonego do narzędzi ściernych z regularnego azotku boru

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Spoiwo ceramiczne zawiera dewitryfikat szkła układu wieloskładnikowego (ZnO-PbO-B2O3-SiO2) otrzymanego drogą frytowania i kierowanej krystalizacji, o unikalnych właściwościach fizykochemicznych. Dewitryfikat charakteryzuje się wysoką mikrotwardością (6÷10GPa), wytrzymałością na zginanie (50÷60 MPa), współczynnikiem cieplnej rozszerzalności liniowej α zbliżonym do regularnego azotku boru (α spoiwo = 5,8×10-61/deg, αCBN = 5,7×10-61/deg), skrajnym kąt zwilżania (teta) do podłoża kiboritowego (CBN) i cubitronowego <30º w temperaturze poniżej 900ºC.Właściwości te pozwalają spoiwu utrzymać ziarno regularnego azotku boru aż do zatępienia ostrzy ziarna,a następnie umożliwiają samoostrzenie ściernicy. Zastosowanie nowoopracowanego spoiwa umożliwia: pracę narzędzi przy podwyższonych prędkościach obwodowych ściernicy (do63 m/s); uzyskanie wysokiej dokładności wymiarowo-kształtowej przedmiotu obrabianego; łatwość profilowania (kształtowania) powierzchni roboczej narzędzia metodami konwencjonalnymi; projektowanie narzędzi o podwyższonej porowatości. Narzędzia ze spoiwami ceramicznymi przeznaczone są do: obróbki stali trudno obrabialnych takich jak stale stopowe konstrukcyjne, narzędziowe i szybkotnące wzbogacone wanadem, niklem, molibdenem oraz stale specjalne; szlifowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni wałków i otworów; szlifowania powierzchni płaskich; ostrzenia narzędzi skrawających.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowane spoiwo pozwala na otrzymanie narzędzi ściernych z regularnego azotku boru prasowanych na zimno i spiekanych swobodnie (bez matrycy) w atmosferze powietrza w temperaturze poniżej 900oC. Nowoopracowane spoiwo uzyskuje się drogą frytowania w temperaturze poniżej 1300oC; kierowana krystalizacja szkła pozwala na otrzymanie jednorodnej struktury drobnokrystalicznej o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych Wartość współczynnika cieplnej rozszerzalności liniowej dewitryfikatu zbliżona do wartości współczynnika alfa regularnego azotku boru, nie powoduje pojawienia się dodatkowych naprężeń rozciągających w ściernicy. Zastosowanie tego spoiwa w narzędziach ściernych z regularnego azotku boru jest uzasadnione ekonomicznie, ponieważ temperatury spiekania wyrobu gotowego są niższe od stosowanych konwencjonalnie, nie wymagając przy tym użycia atmosfery ochronnej.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w branży drzewno-papierniczej: ostrzenie narzędzi skrawających (np. frezów trzpieniowych i nasadzanych, pił tarczowych z ostrzami z węglików spiekanych, PCD,PCBN) do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i kompozytowych. Zastosowanie w branży elektromaszynowej: szlifowanie płaszczyzn, pow. walcowych i otworów, szlifowanie wielowypustów, szlifowanie kształtowe (profilowe), ostrzenie narzędzi i płytek skrawających, w tym z ostrzami z PCD i PCBN, itd. Zastosowanie w branzy energetyka i paliwa: szlifowanie elementów urządzeń energetycznych i ciepłowniczych ze stali żaroodpornych. Zastosowanie w branży górnictwo i hutnictwo: szlifowanie elementów urządzeń górniczych ze stali konstrukcyjnych i stopowych. Zastosowanie w medycynie, biotechnologii i farmacji: obróbka ścierna implantów ze stali stopowych i materiałów ceramicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"