Baza technologii


Logo wpisu Technologia wytwarzania spoiwa ceramicznego przeznaczonego do narzędzi ściernych z regularnego azotku boru

Technologia wytwarzania spoiwa ceramicznego przeznaczonego do narzędzi ściernych z regularnego azotku boru

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Narzędzia ścierne diamentowe i z regularnego azotku boru ze spoiwami ceramicznymi przeznaczone są do obróbki ściernej ceramiki specjalnej (tlenkowej, tlenkowo-azotkowej, mieszanej), trudno obrabialnych stali stopowych konstrukcyjnych, narzędziowych i szybkotnących wzbogaconych wanadem, niklem, molibdenem oraz specjalnych stopów wysokoniklowych. Stosowanie opracowanego spoiwa umożliwia: pracę narzędzi przy podwyższonych prędkościach obwodowych ściernicy (do 75 m/s); uzyskanie wysokiej dokładności wymiarowo-kształtowej przedmiotu obrabianego; łatwość profilowania (kształtowania) powierzchni roboczej narzędzia metodami konwencjonalnymi; projektowanie narzędzi o podwyższonej porowatości. Narzędzia ze spoiwami ceramicznymi przeznaczone są do: obróbki stali trudno obrabialnych, takich jak stale stopowe konstrukcyjne, narzędziowe i szybkotnące wzbogacone wanadem, niklem, molibdenem oraz stale specjalne; ponadto do szlifowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni wałków i otworów oraz szlifowania powierzchni płaskich i ostrzenia narzędzi skrawających.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie tych narzędzi w procesie szlifowania materiałów trudno obrabialnych pozwala na obniżenie o ok. 10% kosztów obróbki ze względu na niższy koszt narzędzia, wydłużenie o 15% czasu pracy narzędzia pomiędzy kolejnymi cyklami obciągania, mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Ściernice ceramiczne należy stosować z chłodzeniem.

Zastosowanie rynkowe

Branża drzewno-papiernicza - technologia wytwarzania spoiw do narzędzi ściernych do obróbki drewna. Branża elektromaszynowa - technologia wytwarzania spoiw do narzędzi ściernych z materiałów supertwardych, przeznaczonych do szlifowania i ostrzenia narzędzi skrawających, szlifowania części płaskich, cylindrycznych oraz uzębień. Branża elektromaszynowa - przemysł kosmiczny i lotniczy - technologia obróbki materiałów stosowanych do budowy samolotów, w tym materiałów trudno obrabialnych. Branża elektromaszynowa - przemysł mechaniczny - obróbka wykończeniowa części maszyn i urządzeń, części samochodowych. Branża elektromaszynowa - przemysł precyzyjny i optyczny - obróbka wykończeniowa części układów optycznych (szkieł, soczewek) oraz części maszyn do obróbki precyzyjnej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"