Baza technologii


Logo wpisu Technologia zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła

Technologia zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła

Błąd

Opis technologii / usługi

Technologia zgazowania biomasy w innowacyjnym generatorze gazu ze złożem stałym GazEla przeznaczona jest do wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła w rozproszonych układach energetycznych charakteryzujących się małą oraz średnią mocą. Wytworzony w reaktorze gaz procesowy z biomasy, po oczyszczeniu kierowany jest do gazowego silnika tłokowego, w którym jest efektywnie spalany w celu produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Technologia zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym GazEla jest wspólnie rozwijana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz firmę SYNGAZ S.A., która jest komercyjnym  partnerem w rozwoju tej technologii. Podjęta współpraca zaowocowała weryfikacją i potwierdzeniem parametrów nominalnych technologii w skali demonstracyjnej (ok. 1,5 MWt).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy oraz odpadów poprodukcyjnych jako użytecznego paliwa dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła.Rozwój energetyki rozproszonej: lokalny wytwórca – lokalny odbiorca.Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym kraju.

Zastosowanie rynkowe

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki rozproszonej.Projektanci i dostawcy technologii energetycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa:

NIP:

Adres www:

Forma ochrony

Wynalazek
Wzór użytkowy
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"