Baza technologii


Logo wpisu Technologia zgazowania węgla

Technologia zgazowania węgla

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii / usługi

Technologia zgazowania węgla kamiennego oraz brunatnego w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przeznaczona jest do zgazowania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia. W procesie konwersji paliw stałych wykorzystywane są CO2, O2, H2O i powietrze (lub ich mieszaniny). Wykorzystywanie CO2 jako czynnika zgazowującego pozwala na obniżenie zużycia surowca i tlenu w procesie. Technologia może być zastosowana dla wysokoefektywnej, „zero-emisyjnej” produkcji paliw i energii elektrycznej. Technologia zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez chemiczną utylizację CO2.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Istotna poprawa efektywności procesu zgazowania paliw stałych. Zmniejszenie gabarytów instalacji zgazowania. Możliwości rozwoju gospodarki niskoemisyjnej opartej na czystym węglu. Możliwość wykorzystania strumienia CO2 jako surowca. Zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych. Poprawa jakości (składu) gazu syntezowego.

Zastosowanie rynkowe

Firmy i instytucje działające w sektorze energetyki i chemii. Projektanci i dostawcy technologii energetycznych i chemicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"