Baza poszukujących technologii


Logo wpisu Technologie dla przemysłu obronnego, w tym "dual use", mające wpływ na podniesienie m. in. parametrów funkcjonalności produktów wykorzystywanych w sektorze

Technologie dla przemysłu obronnego, w tym "dual use", mające wpływ na podniesienie m. in. parametrów funkcjonalności produktów wykorzystywanych w sektorze

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Opis technologii / usługi

Niniejsza informacja wyraża chęć monitorowania przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. zasobów oraz rozwoju Platformy Transferu Technologii uruchomionej przez ARP S.A. Szczegółowe zapotrzebowania będą dodawane sukcesywnie, stosownie do indywidualnych potrzeb komunikowanych przez poszczególne Spółki wchodzące w skład PGZ.

Współpraca nawiązana pomiędzy PGZ S.A. oraz ARP S.A. służyć ma efektywnemu włączeniu spółek grupy PGZ w proces pozyskiwania technologii od partnerów zewnętrznych, realizacji przedsięwzięć (w tym projektów finansowanych ze środków zewnętrznych) zorientowanych na prowadzenie oraz wdrażanie wyników prac B+R, budowanie pozycji konkurencyjnej spółek z grupy w oparciu o potencjał technologiczny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

NIP: 7962963627

Kraj: Polska

Adres www: http://www.pgzsa.pl

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Wzór użytkowy
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodano 19 maja 2021 11:30

Wróć na stronę "Bazy"