Baza technologii


Logo wpisu Technologie wodorowe w metalurgii

Technologie wodorowe w metalurgii

Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza

Opis technologii / usługi

W ramach tematyki Gospodarka Wodorowa Łukasiewicz-Instytut Metalurgii Żelaza oferuje usługi w zakresie:

1. Technologii wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza z wykorzystaniem wodoru.
2. Analizy technologicznej i ekonomicznej procesu
3. Badań jakości oraz składu chemicznego i fazowego produktów reakcji.
4. Doboru materiałów ceramicznych dla wysokotemperaturowych procesów redukcji rud żelaza z wykorzystaniem wodoru.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy Łukasiewicz-Instytutu Metalurgii Żelaza z przedsiębiorstwami i przemysłem, obejmuje:
1. Proces wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza w jednym agregacie metalurgicznym, z zastosowaniem wodoru jako podstawowego czynnika redukującego tlenki żelaza.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Gliwice, woj. śląskie

Dane podmiotu

Nazwa: Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza

NIP: 6312691891

Kraj: Polska

Adres www: https://www.imz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 30 grudnia 2021 08:46

Wróć na stronę "Bazy"