Baza technologii


Logo wpisu TeleNeuroforma

TeleNeuroforma

Neuroforma Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Dotyczy świadczenia zdalnych usług rehabilitacyjnych. Platforma internetowa TeleNeuroforma umożliwia zdalne zarządzanie procesem rehabilitacji pacjentów ćwiczących samodzielnie w domu. Umożliwia asynchroniczne zarządzanie procesem rehabilitacji dzięki czemu 1 fizjoterapeuta może obsługiwać wielu pacjentów w jednym czasie. Pacjenci ćwiczą w domu przy wykorzystaniu platformy internetowej. Do ćwiczeń potrzebują jedynie kamery internetowej (wystarczy więc laptop/tablet). Program działa w oparciu o wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości i wykrywania ruchu (Augmented Reality, Motion Capture). Pacjent ćwiczy przed komputerem z kamerą internetową. Na ekranie oprócz swojego lustrzanego odbicia, widzi wirtualne obiekty z którymi wchodzi w interakcję wykonując pewne sekwencje ruchów, które rozpoznaje kamera. Program udziela na bieżąco informacji zwrotnej. Aktywności te są zaprojektowane przez fizjoterapeutę, który zdalnie weryfikuje i ewentualnie zmienia program ćwiczeń. Z perspektywy pacjenta - proces jest przyjemny, bo przybiera formę interaktywnych, angażujących gier. Z perspektywy terapii, pacjent wykonuje pożyteczne dla niego ćwiczenia pod opieką specjalisty. Z platformy mogą korzystać fizjoterapeuci i pacjenci bezpośrednio logując się w panelu lub rozwiązanie może być zintegrowane z posiadanym przez usługodawcę systemem danych medycznych. Skuteczność TeleNeuroformy została zweryfikowana w badaniach klinicznych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

TeleNeuroforma umożliwia: z perspektywy usługodawcy - rozszerzenie oferty o prostą, efektywną i atrakcyjną dla pacjentów zdalną rehabilitację; z perspektywy pacjentów - ćwiczenie samodzielnie w domu pod zdalnym nadzorem specjalisty. Platforma umożliwia więc prowadzenie rehabilitacji w trybie ciągłym. Elementem wyróżniającym jest brak specjalistycznych urządzeń koniecznych do wykonywania ćwiczeń. Do korzystania z platformy potrzebny jest tylko komputer lub tablet z kamerą internetową oraz dostęp do Internetu. Usługa jest więc łatwo dostępna dla bardzo dużego grona osób, które wymagają systematycznej rehabilitacji. W trakcie tworzenia narzędzia położono również duży nacisk na prostotę i intuicyjność rozwiązania, aby mogło być wykorzystane nawet przez osoby, które nie są biegłe w obsłudze komputera. TeleNeuroforma to platforma internetowa - z racji swojej natury jest prosta do wdrożenia i użytkowania. Pacjenci i fizjoterapeuci mogą z niej korzystać po zalogowaniu do panelu. Platforma może być też zintegrowana z systemem bazy danych medycznych usługodawców. TeleNeuroforma umożliwia prowadzenie rehabilitacji zdalnie, bez konieczności fizycznego kontaktu. Obsługa następuje jednak nie tak jak w standardowych systemach telekonferencyjnych - w interakcji jeden na jeden. Fizjoterapeuta może w dowolnym momencie dodawać pacjentów, przygotowywać dla nich dedykowane sesje ćwiczeń, obserwować rezultaty i modyfikować plan rehabilitacji. Pacjenci również mogą ćwiczyć w dowolnym momencie. Nie jest wymagana jednoczesna interakcja. Dzięki temu jeden fizjoterapeuta może obsługiwać nawet 160 pacjentów miesięcznie.

Zastosowanie rynkowe

TeleNeuroforma umożliwia świadczenie zdalnych usług rehabilitacyjnych przez świadczenie zdalnych usług rehabilitacyjnych. Jest to rozwiązanie odpowiednie między innymi dla: fizjoterapeutów i specjalistów chcących prowadzić swoich pacjentów w trybie ciągłym, nowoczesnych szpitali i placówek rehabilitacyjnych, partnerów poszukujących gotowych do integracji, sprawdzonych i skalowalnych rozwiązań telemedycznych, organizacji pożytku publicznego praganących wdrażać działania profilaktyczne i zwiększać dostęp do rehabilitacji, innych podmiotów potrzebujących prostych i skutecznych narzędzi telerehabilitacyjnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Neuroforma Sp. z o.o.

NIP: 9662134342

Kraj: Polska

Adres www: http://neuroforma.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"