Baza technologii


Logo wpisu TexAp - Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego

TexAp - Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania dodatku do żywności o nazwie TexAp, który ma zastosowanie zarówno do stabilizacji tekstury suchych produktów spożywczych, jak i zagęszczania produktów spożywczych uwodnionych. Dodatek pozyskiwany jest przede wszystkim z wytłoków jabłkowych, stanowiących odpadowy materiał uboczny w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w szczególności w produkcji soków jabłkowych. Dodatek został przetestowany w skali laboratoryjnej na wielu produktach spożywczych. Została skonstruowana także nowa suszarka, która umożliwia suszenie w złożu fluidalnym oraz rozpyłowe. Procesy te są kluczowe w produkcji dodatku TexAp i obecnie mogą być prowadzone w jednym urządzeniu. TexAp jest produktem naturalnym, powstaje z wytłoków jabłkowych poddanych operacjom fizycznych takim ja suszenie i mikronizacja. Posiada właściwości zagęszczające takie produkty jak: soki owocowe i warzywne, przetwory mleczarskie, koncentraty spożywcze. Ogranicza wyciek w produktach mięsnych. Poprawia teksturę i reologię produktów spożywczych, zwiększa kruchość pieczywa cukierniczego, poprawia chrupkość snacków, ogranicza czerstwienie pieczywa. Dobrze się rozpuszcza, nie tworzy agregatów. Wprowadza do diety błonnik spożywczy, obniża wartość energetyczną żywności, ogranicza wchłanianie tłuszczu podczas smażenia. Najważniejsze etapy produkcji dodatku TexAp to suszenie w warstwie fluidalnej, mikronizacja, homogenizacja ultradźwiękowa, suszenie rozpyłowe.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dodatek TexAp jest naturalny i zdrowy dla człowieka. Posiada dobre właściwości technologiczne, łatwo się rozpuszcza w wodzie, nie tworzy agregatów, odporny na procesy termiczne takie jak pasteryzacja. O przewadze w stosunku do stosowanych rozwiązań decydują walory prozdrowotne produktu spożywczego z dodatkiem TexAp a także lokalny surowiec (jabłka) i ekologiczny charakter. Stosowanie tej technologii umożliwia zastąpienie importowanych dodatków do żywności oraz produkcję w kraju przy czym obecnie istnieje praktycznie nieograniczony dostęp do surowca (wytłoków jabłkowych), który można pozyskiwać od zakładów produkujących soki jabłkowe. Obecnie wytłoki stanowią odpad powstający w bardzo dużych ilościach i będący problemem dla producentów soków. Należy go szybko zagospodarować ponieważ nie może być przechowywany w naturalnym stanie przez długi okres czasu.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

NIP: 9461824287

Adres www: http://bip.ipan.lublin.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"