Baza technologii


Logo wpisu THB Modeler Grafowy

THB Modeler Grafowy

THB Systemy Informatyczne Sp.z o.o.

Opis technologii / usługi

THB Modeler Grafowy. Technologia IT do tworzenia i ewidencji modeli informacyjnych dowolnych struktur (technicznych, organizacyjnych,..) czy zależności i powiązań pomiędzy definiowanymi obiektami opisywanymi cechami z możliwością łączenia obiektów przy pomocy definiowanych relacji w złożone struktury. Przechowuje pełną historię zmian informacji z możliwością odtwarzania stanu modelu dla wskazanej jednostki czasu. Interfejs użytkownika umożliwia modelowanie, edytowanie i ewidencjonowanie informacji o cechach, obiektach, relacjach i złożonych z nich strukturach oraz np. obserwację zmian struktury grafu w czasie. Baza danych jest generowana automatycznie i odpowiednio do wykonywanych przez użytkownika operacji (tworzenia czy zmiany modelu) zmienia (w tle) swoją strukturę i zawartość. (MS SQL).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

THB Modeler Grafowy jest dedykowany dla zastosowań w których wykorzystanie teorii grafów do konstrukcji modelu opisującego rzeczywisty problem jest „naturalne” Zarządzanie pracą i zasobami, Dekompozycja struktury technicznej wyrobu, Algorytmy ERP. Struktury techniczne i organizacyjne. Modelowanie, utrzymanie, rozwój. Sieci, media, przepływy, cisnienie. Rozliczanie strat mediów w sieciach. Logistyka, logistyka wielorodzajowa, mapy logistyczne, Optymalizacja tras i rodzajów środków transportu. itd. Automatyczna obsługa bazy danych – kompletnie bez udziału użytkownika - upraszcza pracę i znacząco zmniejsza technologiczny „próg wejścia” w tę technologię. Przechowywanie danych modelu w bazie MS SQL umożliwia prosty i efektywny informatycznie dostęp do nich z poza THB Modeler Grafowy. Ułatwia to tworzenie własnych algorytmów przetwarzania w technologii „grafowej” lub „klasycznej” czy komunikację dedykowanego dla konkretnego zastosowania interfejsu użytkownika z baza danych. Standardowa komunikacja bazy danych z interfejsem użytkownika odbywa się poprzez wymianę plików typu XML.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa›przemysł mechaniczny Zastosowanie technologii do utworzenia, utrzymania i wykorzystania dla potrzeb optymalizacji procesów produkcji strukturalnego modelu fabryki ."Digital Factory+" FOF. H2020. Medycyna, Biotechnologia i Farmacja›medycyna kliniczna Zastosowanie technologii do modelowania stanu chorobowego serca człowieka dla potrzeb zapobiegania zawałom. "CYBERKARD" STRATEGMED2. NCBR. Telekomunikacja-ICT›kontrola procesu i symulacje Zastosowanie technologii do opracowania, edycji i utrzymania modeli procesów pracy i zarządzania zasobami oraz planowania dla potrzeb THB B2B. Telekomunikacja-ICT›software i aplikacje komputerowe Wykorzystanie technologii do obsługi procesu naliczenia opłat i analizy kosztów eksploatacji nieruchomości i sieci technicznych w THB SEZaM Telekomunikacja-ICT›teorie obliczeniowe Zastosowanie technologii do analizy i rozwiązania problemu rozdzielenia strat wody pomiędzy mieszkańców nieruchomości, implementacja rozwiązania równania liniowego dla potrzeb obliczania należności za czynsz i media w oparciu o strukturę zasobów technicznych. Itd. Własne prace B+R.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: THB Systemy Informatyczne Sp.z o.o.

NIP: 8942522381

Kraj: Polska

Adres www: http://www.thb.com.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"