Baza technologii


Logo wpisu Transport międzyoperacyjny – projekty automatyzacji i robotyzacji procesów transportu międzyoperacyjnego w zakładach produkcyjnych

Transport międzyoperacyjny – projekty automatyzacji i robotyzacji procesów transportu międzyoperacyjnego w zakładach produkcyjnych

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

PIAP dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie budowy robotów przemysłowych, sterowania napędami elektrycznymi i sensoryki dysponuje potencjałem pozwalającym na projektowanie i wdrażanie zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów transportu międzyoperacyjnego w zakładach produkcyjnych. Oferowane przez PIAP systemy transportu międzyoperacyjnego realizują różne operacje, począwszy od przejęcia wyrobu z urządzenia transportującego, poprzez podział na dobry i zły wyrób i zmagazynowanie w buforze dobrych produktów, a następnie przesyłanie, transportowanie ich do kolejnych operacji technologicznych. Kompleksowo zaprojektowane i wykonane zapewniają stabilną i wydajną pracę wysokowydajnych linii produkcyjnych. Wchodzące w skład systemów transportu zrobotyzowane gniazda najczęściej służą do transportu wyrobów lub półwyrobów między stanowiskami, pobrania, zmiany przestrzennej orientacji i przekazywania wyrobów do następnych operacji. Przy obecnych wymaganiach rynku, wytwórcy produkujący wyroby w dużych ilościach na wysokowydajnych liniach produkcyjnych są wprost zobligowani do stosowania i wprowadzania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów transportu międzyoperacyjnego. Zastosowanie tych systemów jest również silnie uzasadnione szczególnie tam, gdzie pracownik byłby narażony na działanie szkodliwych warunków środowiskowych przy wykonywaniu monotonnych, powtarzalnych, uciążliwych czynności.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Systemy transportu międzyoperacyjnego dzięki zaawansowanym technikom projektowania i wykonania oraz zastosowaniu robotów przemysłowych charakteryzują się wysoką elastycznością i możliwością szybkiej zmiany produkowanego asortymentu, często nawet bez potrzeby przezbrajania urządzeń systemu. Tego typu funkcjonalność ułatwiała pracę operatorom i przyczynia się do wzrostu produktywności.Zastosowanie zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów transportu międzyoperacyjnego w zakładach produkcyjnych skutkuje: obniżeniem kosztów realizacji procesów wytwarzania, wzrostem konkurencyjności i jakości produkowanych wyrobów, zwiększeniem stopnia zaawansowania technologicznego wytwarzanych wyrobów, zwiększeniem wydajności, przy ograniczeniu nakładów i strat, ułatwieniem przestawienia linii produkcyjnych na wytwarzanie innego rodzaju wyrobów, zmniejszeniem zagrożenia utraty zdrowia przez pracowników, poprawą ogólnego poziomu bezpieczeństwa i higieny w zakładzie produkcyjnym, optymalizacją zatrudnienia, możliwością produkcji w trudnych warunkach środowiskowych (skrajne temperatury, wysoki stopień zapylenia, hałas), zdolnością produkowania w trybie ciągłym 24godziny/7dni w tygodniu, praktycznie bez konieczności uwzględniania dostępności siły roboczej.

Zastosowanie rynkowe

Możliwość wykorzystania wynalazku w różnych obszarach wytwórczości i usług poprzez implementację w używanych narzędziach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"