Baza technologii


Logo wpisu Uchwyt do badania właściwości mechanicznych próbek poddawanych narażeniom cieplnym

Uchwyt do badania właściwości mechanicznych próbek poddawanych narażeniom cieplnym

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt do badania właściwości mechanicznych próbek, poddawanych narażeniom cieplnym, stosowanych w urządzeniach do wyznaczania parametrów termiczno-mechanicznych materiałów metalowych. Dzięki zastosowaniu wynalazku nastąpiło skuteczne izolowanie termiczne próbki od konstrukcji uchwytu mechanicznego, zapewniającego sztywne mocowanie próbki, skutkujące zwiększeniem jednorodności temperatury na próbce. Zwiększenie jednorodności temperatury pozwala na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników badań parametrów materiałowych próbki. Izolacja nie wpływa na możliwość sztywnego mocowania próbki bez względu na stan naprężeń mechanicznych wewnątrz próbki, wywołanych nagrzewaniem próbki do wysokich temperatur.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rozwiązanie zaproponowane przez autorów wykorzystuje ramę pomiarową, w której umieszczony jest korpus poprzez izolatory. Wewnątrz niego zamocowany jest docisk, do którego wsuwany jest trzpień przewodzący z otworem chłodzącym. Próbka z otworem chłodzącym mocowana jest poprzez przekładkę izolacyjną z ceramiki cyrkonowej w chwycie mocującym połączonym z korpusem. Korpus unieruchomiony jest poprzez kołki. Trzpień przewodzący dociskany jest do próbki poprzez nakrętkę. Na zewnętrznej krawędzi trzpienia przewodzącego oraz docisku nacięte są kanały ograniczone uszczelkami.

Zastosowanie rynkowe

Wyznaczanie parametrów materiałowych badanego metalu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"