Baza technologii


Logo wpisu Uczestnictwo w Systemie GS1 - nadawanie kodów kreskowych i numerów GLN

Uczestnictwo w Systemie GS1 - nadawanie kodów kreskowych i numerów GLN

Instytut Logistyki i Magazynowania

Opis technologii / usługi

System GS1 ma elastyczną architekturę, otwartą na zmieniające się potrzeby współpracujących przedsiębiorstw i instytucji. W jej skład wchodzą przede wszystkim: - system globalnych identyfikatorów GS1, - ustandaryzowane technologie, takie jak: - automatyczna identyfikacja na podstawie kodów kreskowych i znaczników radiowych (tzw. RFID - Radio Frequency Identification), - elektroniczna wymiana danych (EDI), - internetowe udostępnianie danych (GS1 EPCIS), - katalogi elektroniczne (sieć GDSN); - globalne rozwiązania organizacyjno –techniczne np. GTC (Global Traceability Standard) – globalny standard dotyczący zasad śledzenia ruchu i pochodzenia produktów, tzw. traceability, upstream – związany z rozwojem funkcjonalności telefonów komórkowych, tzw. smartfonów, w zakresie udostępniania i przekazywania danych. Współpracując ze sobą na uzgodnionych zasadach, wyżej wskazane elementy systemu GS1 tworzą narzędzia umożliwiające realizację następujących funkcji: - jednoznaczną identyfikację obiektów przemieszczanych w łańcuchach dostaw, - automatyczne przechwytywanie i identyfikowanie danych o towarach i ładunkach przemieszczanych w łańcuchu dostaw, - współdzielenie się informacją o towarach i ładunkach, a także wszelkich zdarzeniach z nimi związanych, z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Pozwala na redukcję kosztów logistycznych, optymalizacją procesów i identyfikację produktów w łańcuchach dostaw.

Zastosowanie rynkowe

* efektywne zarządzanie magazynem i produkcją z wykorzystaniem systemów automatycznej identyfikacji (ADC) działających w oparciu o standardowe kody kreskowe GS1 i EPC/RFID, * efektywne zarządzanie dystrybucją i transportem, * stosowanie ustandaryzowanej Elektronicznej Wymiany Danych (EDI), * umożliwienie śledzenia ruchu i pochodzenia produktów (traceability) oraz sprawne wycofanie towarów wadliwych w przypadku stwierdzenia niezgodności, * wykorzystanie kodów kreskowych w zastosowaniach mobilnych – zaufane źródło danych, * standardy GS1 są możliwe do zastosowania w dowolnej branży, są niezależne od systemów i rozwiązań informatycznych,

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Logistyki i Magazynowania

NIP: 7770020410

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"