Baza technologii


Logo wpisu Układ chłodniczy (modernizacja zwiększająca sprawność)

Układ chłodniczy (modernizacja zwiększająca sprawność)

Bogdan Chmielecki

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest układ chłodniczy mający zastosowanie zwłaszcza w chłodniach, klimatyzacjach lub pompach ciepła. Znany jest układ chłodniczy składający się z urządzenia dławiącego, skraplacza, parownika i sprężarki. Układ chłodniczy o takim schemacie dla poprawnego działania wymaga, aby para czynnika chłodniczego opuszczająca parownik i kierująca się do sprężarki była „sucha”, by nie zawierała kropel cieczy czynnika, a krople oleju były w jak najmniejszym stopniu nasycone czynnikiem. Temeratura pary suchej jest wyższa od temperatury odparowania czynnika o 5 – 11 K. Znany jest układ chłodniczy, w którym w celu polepszenia warunków pracy sprężarki, a także powiększenia wydajności i sprawności układu chłodniczy stosuje się dodatkowy wymiennik ciepła - regeneracyjny. Jest to korzystne w układach, gdzie zast. czynnik ma dobrą wzajemną rozpuszczalność z zastosowanym olejem. Układ chłodniczy według wynalazku zawiera połączone ze sobą w obiegu zamkniętym urządzenie dławiące, skraplacz, parownik, sprężarkę i wymienniki ciepła. Pomiędzy parownikiem i wym. ciepła jest podł. separator, 2 którego jedno wyjście połączone jest z wymiennikiem ciepła łączącym się następnie z kolektorem sprężarki, a drugie wyjście połączone jest bezp. do kolektora sprężarki. Separator jest korzystnie separatorem wirowym. Szczegółowy opis wynalazku, także fotografie kluczowego elementu na stronie: https://www.facebook.com/bchmielecki/

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Produkt: Przedmiotem prac jest układ chłodniczy o zmodernizowanym schemacie. Produktem może być kluczowy (nowy) komponent układu chłodniczego (separator), na który należy wykreować globalne zapotrzebowanie i/lub produkcja zmodernizowanego układu w postaci: pompy ciepła, klimatyzatora, mroźni, ... . Układ szczególnie korzystnie powinien pracować z tzw. ekologicznymi czynnikami chłodniczymi: R290, R744, także R600a, CARE 30, CARE 50, ... . Jest także możliwa modernizacja już istniejących produktów, opłacalna szczególnie dla układów średnich i dużych mocy (>10kW). zastosowanie modernizacji powinno skutkować oszczędnością zużycia energii na poziomie 3%- 5%, oraz zwiększeniem trwałości urządzenia.

Zastosowanie rynkowe

chłodniczej dla pewnej grupy układów i czynników. Niezwykłą zaletą wynalazku jest: proste wdrożenie, w zasadzie nie wymaga specjalnych zmian w układach chłodniczych (później mozna optymalizować sterowanie), a cała aplikacja sprowadza się do wyprodukowania prostego elementu metalowego (slusarstwo użytkowe). Koszt modernizacji średniej klasy układu chłodniczego szacować można na kilkadziesiąt złotych, od tej sumy można odjąć jeszcze różnicę kosztu tańszego w tym wypadku wymiennika regeneracyjnego ! Podsumowując: tania produkcja, proste wdrożenie, zyski eksploatacyjne w ogromnej ilości zastosowań!

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"