Baza technologii


Logo wpisu Układ chłodzenia  elektrod w wieloelektrodowym źródle wzbudzania plazmy mikrofalowej

Układ chłodzenia elektrod w wieloelektrodowym źródle wzbudzania plazmy mikrofalowej

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku i technologii jest układ chłodzenia elektrod w wieloelektrodowym źródle wzbudzenia, przeznaczony do intensyfikacji chłodzenia pojemnościowych źródeł wzbudzenia plazmy helowej stosowanej w różnych technikach analitycznych, zwłaszcza w optycznej spektometrii emisyjnej i spektrometrii mas. Układ chłodzenia elektrod w wieloelektrodowym źródle wzbudzenia plazmy mikrofalowej, złożony jest z instalacji doprowadzającej i odprowadzającej czynnik chłodzący do elektrod, przy czym źródło wzbudzenia składa się z co najmniej trzech identycznych elektrod rozmieszczonych symetrycznie względem osi rurki centralnej doprowadzającej próbkę analityczną, zaś elektrody są zamocowane w odizolowanym od nich elektrycznie metalowym korpusie tak, że wierzchołki elektrod są umieszczone przy wylocie rurki centralnej, a ich końce są zwarte w punkcie doprowadzenia mocy ze złączami mikrofalowymi osadzonymi w korpusie na przedłużeniu osi wzdłużnej elektrod, które to złącza są połączone ze źródłem mocy mikrofalowej, zwłaszcza o częstotliwości 2,45 GHZ, przy czy, długość każdej elektrody mierzona jest od jej wierzchołka do punktu doprowadzenia mocy, wynosi 1/4 L (L-długość fali mikrofalowej generowanej przez źródło mocy mikrofalowej).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie doprowadzenia i odprowadzenia wody z przestrzeni wewnętrzej elektrody w wyniku którego woda chłodzi powierzchnię elektrody, ale nie oddziałuje z mikrofalami.

Zastosowanie rynkowe

Prowadzenie szeroko rozumianej kontroli jakości bezpośrednio w zakładach produkcyjnych jak również w specjalistycznych laboratoriach badawczych czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Niskie granice wykrywalności dla metali i niemetali zapewniają możliwość kontroli produktów spożywczych i weryfikację uzyskanych wyników z normami krajowymi i europejskimi. Ponadto monitorowanie i analiza zawartości metali i niemetali w wodach powierzchniowych, podziemnych i wodzie pitnej. Analiza zawartości metali i niemetali w glebach, ściekach.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

NIP: 5250008790

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"