Baza technologii


Logo wpisu Układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści

Układ optyczny do rozsyłu światła z tablicy znaków drogowych o zmiennej treści

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Opis technologii / usługi

Układ jest złożony z jednakowych zespołów optycznych o osiach równoległych tworzących formy macierzowe we wspólnej obudowie tablicy. Każdy zespół optyczny składa się z dwóch współosiowych soczewek usytuowanych w osi każdej diody (1) emitującej wiązkę światła o kącie połówkowym nie przekraczającym 15° mierzonym od osi optycznej pojedynczego zespołu optycznego. Patent Nr 219080 Jednym z elementów, który wpływa na bezpieczeństwo na drogach jest prawidłowe oznakowanie, czyli dobrze widoczne niezależnie od warunków pogodowych znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej treści (VMS) przekazują uczestnikom ruchu drogowego istotne komunikaty mające wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Są to znaki, których treść zmienia się w czasie, tzn. wyświetlają komunikaty jedynie wtedy, kiedy wymaga tego aktualna sytuacja na drodze. Stanowią w ten sposób szczególnie skuteczny środek zarządzania ruchem drogowym. Kluczowym elementem znaku jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany układ optyczny zapewniający wysoką transmisję światła w odpowiednio dobranym kącie oraz zabezpieczający przed tzw. zjawiskiem fantomowym, czyli niepożądanym odbijaniem się światła zewnętrznego od elementów znaku. Parametry zaprojektowanego układu optycznego umożliwiają spełnienie normy europejskiej EN 12966.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główną zaletą wynalazku jest w odpowiednio zaprojektowany i wykonany układ optyczny zapewniający wysoką transmisję światła w odpowiednio dobranym kącie oraz zabezpieczający przed tzw. zjawiskiem fantomowym, czyli niepożądanym odbijaniem się światła zewnętrznego od elementów znaku. Wynalazek szczególnie nadaje się do dużych znaków drogowych ze względu na macierzową budowę układu optycznego.

Zastosowanie rynkowe

Układy optyczne do rozsyłu światła w znakach drogowych o zmiennej treści (VMS).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

NIP: 5250008790

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"