Baza technologii


Logo wpisu Układ przetwornicy dwutaktowej

Układ przetwornicy dwutaktowej

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Innowacja zastosowana w układzie przetwornicy polega na tym, że klucz półprzewodnikowy jest dołączony do jednego z dwóch odczepów transformatora impulsowego za pośrednictwem przekaźnika, który w zależności od jego pozycji umożliwia dołączenie całego uzwojenia pierwotnego transformatora impulsowego bądź tylko jednej sekcji tego uzwojenia do klucza półprzewodnikowego. Takie rozwiązanie powoduje, że w zależności od wejściowego napięcia zasilania zmieniana jest przekładnia transformatora impulsowego oraz indukcyjność, magazynująca energię w przetwornicy dwutaktowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą układu jest powiększony znacząco zakres dopuszczalnych napięć zasilania przetwornicy dwutaktowej. Stosunek najwyższej dopuszczalnej wartości napięcia zasilającego do najniższej dopuszczalnej wartości tego napięcia zostaje powiększony do wartości będącej kwadratem wartości tego stosunku dla układu analogicznego, bez wykorzystania rozwiązania według wynalazku.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenia autonomiczne, stosowane w rozdzielnicach energetycznych w obwodach wtórnych, współpracujących z urządzeniami EAZ.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"