Baza technologii


Logo wpisu Układ sterowania niezależnie obracającymi się kołami napędowego wózka pojazdu szynowego zwłaszcza tramwaju całkowicie niskopodłogowego

Układ sterowania niezależnie obracającymi się kołami napędowego wózka pojazdu szynowego zwłaszcza tramwaju całkowicie niskopodłogowego

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem zgłoszenia jest układ sterowania niezależnie obracającymi się kołami napędowego wózka, pojazdu szynowego zwłaszcza tramwajucałkowicie niskopodłogowego. Układ sterowania napędem składa się z dwóch podukładów. Pierwszy z podukładów stosowany jest w przypadku prowadzenia napędowego wózka pojazdu szynowego po torze prostym, drugi z podukładów stosowany jest w przypadku prowadzenia napędowego wózka pojazdu szynowego po torze zakrzywionym (łuku; dotyczy to łuków o różnych promieniach). W każdym z dwóch podukładów wykorzystywana jest inna metod sterowania silnikiem asynchronicznym. W obu przypadkach sygnałami wejściowymi do podukładu są brzegi napięć zasilających poszczególne uzwojenia stojana oraz przebiegi momentu elektromagnetycznego wytwarzanego przez silnik. Na wyjściu z układu uzyskuje się prędkość kątową koła jezdnego, lewego lub prawego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- pozwala na prowadzenie i sterowanie napędnym wózkiem pojazdu szynowego po torze prostym; - pozwala na prowadzenie i sterowanie napędnym wózkiem pojazdu szynowego po torze zakrzywionym; - zapewnia dla lewego i prawego koła napędowego wózka pojazdu szynowego położenie w ciągłym kontakcie powierzchni obrzeża koła z powierzchnią szyny, a zatem powoduje powrót zestawu do położenia równowagi.

Zastosowanie rynkowe

Konwencjonalny zestaw kołowy pojazdu szynowego, złożony z dwóch kół połączonych sztywna osią, z uwagi na odpowiednie profile powierzchni tocznych kół (stożkowatość profilu) i profile szyn posiada naturalną tendencję, w przypadku wyburzenia z podłożenia równowagi do powrotu do tego położenia. Przy czym pod pojęciem "położenia równowagi" rozumiana jest sytuacja, w przypadku której środek masy zestawu kołowego pokrywa się z linią środkową toru. Zestaw kołowy z niezależnie obracającymi się kołami takiej właściwości nie posiada i może się zdarzyć, że będzie się on poruszał w taki sposób, że lewe lub prawe koło będzie w ciągłym kontakcie powierzchnią swojego obrzeża z powierzchnią szyny. Dlatego też istotną sprawą, w przypadku stosowania napędnego wózka pojazdu szynowego - zwłaszcza tramwaju całkowicie niskopodłowego - wyposażonego w pary niezależnie obracających się kół, jest implementacja układ sterowania kołami, kóry w takich sytuacjach powoduje powrót zestawu do położenia równaowagi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"