Baza technologii


Logo wpisu Układ sterowania prądem roboczym obrabiarki elektroerozyjnej

Układ sterowania prądem roboczym obrabiarki elektroerozyjnej

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania prądem roboczym obrabiarki elektroerozyjnej znajdujący zastosowanie do wytwarzania elektrycznych impulsów, roboczych oraz do ich efektywnego wykorzystania poprzez oddziaływanie na posuw elektrody roboczej względem przedmiotu obrabianego. Układ sterowania według wynalazku zawiera impulsator wytwarzający impulsy elektryczne o parametrach czasowych zależnych od sygnałów doprowadzonych do wejść sterujących, którego wyjście połączone jest z wybierakiem prądu posiadającym liczbę wyjść odpowiadającą liczbie zespołów wyjściowych połączonych z bazami tranzystorów kluczujących, które są włączane do obwodu roboczego złożonego ze źródła napięcia stałego, rezystorów ograniczających prąd roboczy oraz elektrody roboczej i przedmiotu obrabianego, do których jest dołączone wejście dyskryminatora napięcia posiadającego co najmniej trzy wyjścia, z których jedno jest połączone z wejściem sterującym impulsatora, drugie z układem adaptacyjnym układu sterowania przemieszczeniem elektrody roboczej i trzecie z zespołem pomiarowym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia zmianę wartości prądu roboczego bez stosowania w jego obwodzie elementów stykowych. Sprzęgnięcie zespołu pomiaru i układu sterowania przemieszczenia elektrody roboczej pozwala na realizację układu zabezpieczającego dużą precyzję bazowania i pomiaru głębokości obróbki oraz zabezpieczającego przed uszkodzeniem elektrody roboczej przedmiotu obrabianego i zespołów obrabiarki w czasie bazowania. Przyjęty w rozwiązaniu według wynalazku system sterowania, w którym częstotliwość impulsów zegarowych jest identyczna z częstotliwością impulsów roboczych pozwala ma zapewnienie jednakowej efektywności sterowania przy różnych parametrach czasowych impulsów roboczych, które zmieniają się stosownie do wymagań technologicznych.

Zastosowanie rynkowe

Energetyka i Paliwa - zastosowanie technologii w budowie maszyn. Górnictwo i Hutnictwo - zastosowanie technologii w obróbce metali. Inne - zastosowanie technologii w obróbce metali.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"