Baza technologii


Logo wpisu Układ zapobiegający zjawisku zbrylania się materiału uszorstniającego zwłaszcza dla posypywarek

Układ zapobiegający zjawisku zbrylania się materiału uszorstniającego zwłaszcza dla posypywarek

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest układ zapobiegający zjawisku zbrylania się materiału uszorstniającego, zwłaszcza dla posypywarek. Zaobserwowano, iż niekorzystnym zjawiskiem jest zjawisko zbrylania się materiału uszorstniającego, tzn. piasku lub soli w odniesieniu do stosowanych obecnie posypywarek, używanych do zimowego utrzymywania dróg i ulic. Stosowane obecnie posypywarki w większości przypadków nie są wyposażone w żadne urządzenia lub układy służące do podgrzewania przewożonego w nich materiału uszorstniającego. W efekcie, podczas prowadzenia akcji zimowego utrzymywania dróg w temperaturze poniżej 0°C, dochodzi do scalania lub innymi słowy zbrylania piasku, soli lub mieszaniny piasku z solą, przewożonego w przestrzeniach ładunkowych ww maszyn.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Elementem innowacyjnym rozwiązania jest system podgrzewania ścian bocznych posypywarki. Podstawową przewagą proponowanego rozwiązania jest zapobiegnięcie zjawisku zbrylania się materiału uszorstniającego w przestrzeni ładunkowej posypywarki. Kolejną przewagą jest wyeliminowanie chłodnic oleju hydraulicznego, w które wyposażone są klasyczne posypywarki co powoduje, że można zaprojektować posypywarkę o większej pojemności skrzyni ładunkowej przy tych samych wymiarach głównych maszyny. Proponowane rozwiązanie łączy w sobie innowacyjność, bezpieczeństwo i ekologię.

Zastosowanie rynkowe

Produktem jest nowy typ posypywarki drogowej z funkcją podgrzewania skrzyni ładunkowej, mającej za zadanie przeciwdziałanie niekorzystnemu zjawisku zbrylania się materiału uszorstniającego przy ujemnych temperaturach zewnętrznych. Dzięki nowemu rozwiązaniu zwiększy się efektywność pracy posypywarek oraz bezpieczeństwo ich użytkowania. Posypywarką można będzie świadczyc usługi w wielu innych krajach świata, szczególnie zaś tych o chłodnym klimacie. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe. Wiele firm eksploatujących posypywarki drogowe zgłaszała problem zjawiska zbrylania się materiału uszorstniającego, zgromadzonego w zbiorniku zasypowym posypywarki.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"