Baza technologii


Logo wpisu Ulepszona szczepionka pochodzenia roślinnego III. generacji przeciwko WZW B

Ulepszona szczepionka pochodzenia roślinnego III. generacji przeciwko WZW B

INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN

Opis technologii / usługi

Ideą leżącą u podstaw zastosowania roślin jako źródła szczepionek jest możliwość aplikacji drogą doustną bez wstępnego oczyszczania białek, a także brak ryzyka zanieczyszczeń preparatów szczepionkowych ludzkimi czy zwierzęcymi patogenami, właściwa konformacja wytwarzanych białek oraz niższe lub porównywalne koszty produkcji w porównaniu z innymi systemami ekspresji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opracowane rozwiązania stanowią wynik kilkuletniego projektu mającego na celu otrzymanie udoskonalonych szczepionek przeciwko WZW B opartych o roślinne systemach ekspresyjne wytwarzające szereg białek o znaczeniu szczepionkowym m.in. mały antygen powierzchniowy wirusa HBV – S-HBsAg oraz antygen rdzeniowy wirusa HBV – HBcAg. W wyniku dotychczasowych prac otrzymano oporne na herbicyd linie transgenicznych roślin sałaty i tytoniu stabilnie wytwarzających na wysokim poziomie poszczególne białka HBV. Doświadczenia immunizacyjne na zwierzętach jak i ochotnikach pozwoliły na opracowanie efektywnych protokołów immunizacyjnych indukujących silną lokalną jak i ogólnoustrojową odpowiedź immunologiczną na podaną doustnie tkanką roślinną zawierająca antygeny szczepionkowe. Ponadto zbadano parametry fizyczne oraz dodatkowe zabiegi proces obróbki materiału roślinnego do postaci liofilizatu. Pozwoliło to uzyskać półprodukt będący dogodnym punktem wyjścia do otrzymania szczepionki w trwałej formie spełniającej wymagania kliniczne i umożliwiającej dogodną aplikację.

Zastosowanie rynkowe

Główną zaleta opracowania jest uzyskania wyników stanowiących silna podstawę dla dalszych badań, w tym także prób klinicznych z użyciem otrzymanych preparatów doustnych. Prowadzone prace niosą nadzieję na opracowanie preparatu szczepionkowego mogącego w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia skuteczności walki z światową epidemią WZW B.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT GENETYKI ROŚLIN PAN

NIP: 7811621455

Adres www: http://www.igr.poznan.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"