Baza technologii


Logo wpisu Uniwersalny mini sterownik ethernetowy z oprogramowaniem

Uniwersalny mini sterownik ethernetowy z oprogramowaniem

Oprogramowanie Przemysłowe Marcin Kamiński

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest uniwersalny sterownik z obsługą sieci Ethernet (IP, UDP, TCP) z zaimplementowanymi protokołami komunikacyjnymi (EtherCAT, MODBUS, autorskie, itp) realizujący specyficzną obsługę peryferiów (sterowanie wyjściami, specjalistyczne pomiary, sterowanie specjalistycznym oprzyrządowaniem) z dostosowaniem do specyficznych potrzeb klienta. Sterownik wraz z oprogramowaniem umożliwia integrację peryferiów z dowolną technologią informatyczną. Wśród zrealizowanych zastosowań można wymienić integrację robota przemysłowego z oprzyrządowaniem lutującym - zakres prac obejmował także wytworzenie bibliotek do robota przemysłowego, wynikiem czego z poziomu komend robota przemysłowego można wydawać polecenia ustawienia temperatury grota lub wydać polecenie podania cyny z zadanymi parametrami. Sterownik został rozbudowany m.in. o blok sterowania mocą grzałki i odczytem temperatury, oraz o obsługę podajnika cyny. Sterownik w innej realizacji służył do pomiaru różnic czasów w rozłączaniu i załączaniu trójfazowego rozłącznika mechanicznego średnich linii napięciowych. Sterownik miał zmierzyć różnice czasu w zamykaniu się obwodów pierwszego i drugiego, oraz pierwszego i ostatniego. Dodatkowo miał podać który obwód zamknął/otworzył się pierwszy, który drugi i który ostatni. Pomiar czasu miał być przeprowadzony z dokładnością do 1us (mikrosekundy). Na pomiar nie miał mieć wpływ czas od wydania komenty pomiaru do zamknięcia/otwarcia pierwszego toru. Sterownik miał udostępniać wynik pomiaru do oprogramowania LabVIEW. Zakres prac obejmował utworzenie biblioteki do tego programu. Biblioteka miała także funkcje konfiguracji niektórych parametrów pomiaru. Sterownik w kolejnej realizacji służy jako moduł wejść wyjść do sterowania oświetleniem i gniazdkami w pomieszczeniach oraz do pomiaru temperatury. Posiada także proste elementy sterowania umożliwiające załączenie wyjść lub wyłączenie w zależności od poziomu zmierzonej temperatury. Do sterownika została dostarczona aplikacja na system Android oraz Windows Phone umożliwiająca odczyt stanu wejść, wyjść i temperatury oraz umożliwiająca sterowaniem wyjść. Całość realizuje funkcje prostego systemu BMS.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia umożliwia tworzenie nowych produktów, nie istniejących na rynku. Sposób realizacji składający się na opracowanie dedykowanej elektroniki, dostarczenie oprogramowania sterującego oraz dostarczenie bibliotek do danego środowiska produkcyjnego umożliwia rozszerzenie możliwości istniejących już rozwiązań precyzyjnie realizujących wymagania klientów. Biorca technologii zyskuje wejście na nowe rynki często jako jedyny dostawca technologii w danym obszarze. Biorca technologii może rozszerzyć swoje produkty o nowe funkcjonalności co może pomóc mu w zyskiwaniu nowych zleceń.

Zastosowanie rynkowe

Prezentowana technologia umożliwia integrację rozwiązań informatycznych z technologiami elektrycznymi bądź mechanicznymi. Dzięki temu możliwe jest połączenie istniejącego systemu mechanicznego z zaawansowaną logiką: z systemami sterującymi procesami, systemami planowania procesów a także z systemami zbierającymi dane. Z drugiej strony możliwe jest rozszerzenie istniejących systemów informatyczno-mechanicznych o dodatkowe peryferia.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Oprogramowanie Przemysłowe Marcin Kamiński

NIP: 7393213965

Adres www: http://www.opmk.pl

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"