Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opis technologii / usługi

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym, w postaci pojemnika prostopadłościennego z wymienną płytką chromatograficzną posiadające dwie komory - zbiorniki, elektrody i przykrywę wyjmowaną, przy czym wymienna płytka chromatograficzna z warstwą adsorbentu umieszczona jest na podstawce, która zbudowana jest z dwóch części, obudowy dopasowanej wielkością do wgłębienia podstawy pojemnika, która jest zawsze elementem ruchomym oraz wkładki termostatującej z kanałami na ciecz chłodząco-grzejną, przy czym wkładka termostatująca pozostaje w bezpośrednim kontakcie z częścią nośną warstwy adsorbentu płytki chromatograficznej, ponadto pojemnik prostopadłościenny jest wyposażony w jedną przegrodę wymienną, usytuowaną w pobliżu jednego z brzegów pojemnika i równolegle do niego, która to przegroda wraz ze ściankami pojemnika tworzy komorę - jedną z dwóch komór elektrodowych wyposażonych w elektrody i zarazem jeden z dwóch zbiorników roztworu fazy ruchomej, zaś druga komora elektrodowa utworzona jest przez równoległy i oddalony od przegrody brzeg bloku, będącego elementem przykrywy płytki chromatograficznej, oraz brzegi pojemnika, ponadto długość komór elektrodowych jest zbliżona do szerokości nie impregnowanej warstwy adsorbentu płytki chromatograficznej, charakteryzuje się tym, że pod przegrodą (5) i przykrywą jest folia (19), którą stanowi element jednolity, przy czym jeden koniec folii zamocowany jest do przegrody (5) a drugi koniec folii (19) przymocowany jest do jednego z bloków (10, 11) przykrywy lub do wysięgnika umiejscowionego powyżej komory (14) elektrodowej tak, że folia (19) jest rozpostarta pod całą dolną powierzchnią przegrody (5) i przykrywy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technika elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej (elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym) charakteryzuje się wyższą efektywnością rozdzielenia składników różnych mieszanin substancji szczególnie w porównaniu do chromatografii planarnej: skrócenie czasu rozdzielania więcej niż 10 razy, minimalna wysokość półki teoretycznej uzyskiwana dla układów rozdzielczych zbliża się do wartości 2dp (dp jest średnicą ziarna adsorbentu), selektywność rozdzielenia substancji jest różna niż dla analogicznych układów chromatografii cieczowej i elektroforezy.

Zastosowanie rynkowe

Rozdzielanie składników mieszanin (próbek) substancji chemicznych w celu kontroli jakości (analiza jakościowa i ilościowa). Wykorzystanie w procesie dydaktycznym do prezentacji zjawisk elektroforezy, elektroosmozy, chromatografii i elektrochromatografii.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

NIP: 7120106911

Adres www: http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"