Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem. [1]

Urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem. [1]

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do elektrostatyczno-elektrolitycznego rozbijania emulsji olejowych i cieczy zanieczyszczonych olejem, zwłaszcza emulsji olejowych stanowiących czynnik chłodzący i chłodząco-smarujący w procesach obróbki skrawaniem. Urządzenie według wynalazku pracuje w układzie przepływu ciągłego i zawiera napełniany cieczą zbiornik, w którym usytuowane są pionowo elektrody połączone ze źródłem prądu stałego. Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że zbiornik ma wyznaczony przegrodami kaskadowy układ oddzielnych komór, które są połączone szczeliną pomiędzy elektrodami, stanowiącą drogę ciągłego przepływu cieczy. Wszystkie komory mają po obu stronach wzdłużne przelewy, nad którymi umieszczony jest co najmniej z jednej strony zgarniacz, zaś ostatnia komora na drodze przepływu cieczy ma syfon z przelewem. Pod zbiornikiem usytuowany jest filtr, zaś pod nim osadzona jest wanna. Magazyn cieczy, połączony z pierwszą komorą zbiornika, ma rurociąg doprowadzający sprężone powietrze. Syfon może być połączony przewodem z pierwszą komorą na drodze przepływu cieczy. Zbiornik, magazyn, filtr i wanna mogą stanowić zwarty zestaw zamknięty w obudowie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania jest możliwość prowadzenia procesu w sposób ciągły. Urządzenie zapewnia wymuszanie cyrkulacji rozbijanej emulsji, co zwiększa skuteczność oczyszczania.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa Górnictwo i Hutnictwo Ochrona Środowiska Inne

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"