Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi

Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi

Politechnika Świętokrzyska

Opis technologii

Przedmiotem oferty jest urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi, których czynnikiem sprawczym są drgania membrany. Generowane, zmodulowane oraz skupione fale akustyczne o niskiej częstotliwości i dużej mocy można skutecznie wykorzystywać do gaszenia płomieni. Kulista fala dźwiękowa zwiększa prędkość ruchu cząsteczek zawartych w powietrzu na krawędzi płomieni, przez co zmniejsza obszar na którym występuje spalanie. W konsekwencji płomienie są osłabiane, aż do ich wygaszenia. Urządzenie można stosować do gaszenia pożarów różnych klas, gdyż fale akustyczne przenikają zarówno przez ciała stałe, ciecze, jak i gazy. Urządzenie stanowi odpowiedź na poszukiwanie nowych rozwiązań do gaszenia pożarów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- możliwość gaszenia pożarów w pomieszczeniach zamkniętych, jak również w terenie otwartym; - nieinwazyjny charakter działania, w odróżnieniu od obecnie stosowanych środków gaśniczych np. pianki gaśniczej czy wody, które mogą powodować zniszczenia; - możliwość montażu urządzenia na stałe np. na etapie budowy budynku lub konstrukcji pojazdu transportu indywidualnego lub zbiorowego; - brak konieczności uzupełniania środka gaśniczego. Urządzenie wykorzystuje fale akustyczne, zatem wymagany jest jedynie dostęp akumulatorowy lub sieciowy do zasilania; - fale akustyczne nie są wytworem chemicznym, dlatego też urządzenie nie zanieczyszcza środowiska i nie wydziela szkodliwych dla zdrowia gazów;

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie znajdzie zastosowanie przy gaszeniu pożarów w serwerowniach, budynkach przemysłowych, przy liniach produkcyjnych oraz w środkach indywidualnego i zbiorowego transportu. W szczególności pożądane jest jego stosowanie w wagonach pociągów ze względu na znaczną i korzystną długość falowodu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Świętokrzyska

NIP: 6570009774

Adres www: http://www.tu.kielce.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"