Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do monitorowania quasi-ciągłego procesu kompostowania - „Kompost- Monitor"

Urządzenie do monitorowania quasi-ciągłego procesu kompostowania - „Kompost- Monitor"

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest urządzenie do monitorowania procesu kompostowania umożliwiające bieżące śledzenie etapów kompostowania. Zbiera i prezentuje użytkownikowi wyniki, na podstawie których będzie mógł podejmować decyzje o koniecznych zmianach parametrów procesowych w celu zwiększenia efektywności kompostowania (przepustowości instalacji). Wyniki są
prezentowane w formie tabelarycznej, wykresów oraz wykresów łączonych wskazujących korelacje między różnymi parametrami procesu kompostowania, co umożliwia bieżące ingerowanie w proces lub zakończenie danej fazy kompostowania. Parametrami tymi są: masa bieżąca kompostu, temperatura i wilgotność powietrza napowietrzającego kompost, temperatura mieszanki kompostowej (na różnych przekrojach), odczyn pH odcieków, w system monitorujący mogą być podłączone dodatkowe czujniki np. tlenu, dwutlenku węgla itd. Elektroniczny system monitorujący proces kompostowania może być wykorzystywany na każdej wielkości instalacji (komunalnej, przemysłowej, przydomowej), natomiast ze względów wytrzymałościowych konstrukcji do pomiaru masy nie ma technicznej możliwości by zamontować ja na kompostownikach większych niż 2000 L.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą technologii jest możliwość elektronicznej kontroli poszczególnych etapów kompostowania (w trakcie i po zakończeniu danej fazy kompostowania) na podstawie otrzymanych wyników zarówno w instalacjach przydomowych jak i przemysłowych.

Zastosowanie rynkowe

Przedmiotowe urządzenie może mieć zastosowanie w komunalnej oczyszczalni ścieków, przydomowych instalacjach czy w gospodarstwach rolniczych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 9 marca 2023 13:20

Wróć na stronę "Bazy"