Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do określania ciśnienia rozprężania węgla

Urządzenie do określania ciśnienia rozprężania węgla

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Celem wynalazku jest laboratoryjne urządzenie, które odtwarzałoby proces i warunki występujące w baterii i umożliwiało rejestrację ciśnienia rozprężania węgla i skurczu koksu. Urządzenie do określania ciśnienia rozprężania węgla, w którym próbka mieszanki węglowej umieszczona jest w komorze, mającej ściany ogrzewane za pomocą oporowych elementów grzejnych, osłonięte izolacją termiczną posiada komorę prostopadłościenną o podstawie prostokąta. Jej najmniej dwie przeciwległe, boczne ściany grzejne są zamocowane przesuwnie. Co najmniej jedna boczna ściana grzejna zamocowana przesuwnie jest połączona sztywnym wysięgnikiem z przetwornikiem siły, a pozostałe dwie przeciwległe boczne ściany grzejne są zdejmowane. Ciśnienie rozprężania węgla powstaje w procesie koksowania węgla lub mieszanki dobranych gatunków węgla.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W wyniku zachodzących procesów cieplno-chemicznych następuje rozprężanie się węgla, który wywiera ciśnienie na boczne ściany celi baterii koksowniczej. Zbyt duże ciśnienie może doprowadzić do naruszenia, a w skrajnym przypadku do zniszczenia wymurówki ścian celi. Duże ciśnienie powoduje też zakleszczanie się koksu w celi, tzw. „ciężki bieg” baterii, powodujący zwiększenie tarcia koksu o ściany celi podczas jego wypychania. Zjawisku temu przeciwdziała skurcz koksu, następujący po przejściu koksu przez fazę wzrostu ciśnienia. Zarówno wzrost ciśnienia jak i skurcz zależą od składu mieszanki węglowej i są w pewnym zakresie przewidywalne. Ostateczny efekt pokazuje się jednak podczas procesu koksowania.

Zastosowanie rynkowe

Huty cieplno-chemiczne

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"