Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej

Urządzenie do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Opis technologii / usługi

Przedmiotem patentu jest urządzenie realizujące dwa rodzaje pomiarów. Pierwszy dotyczy generacji geodezyjnego kierunku bazowego - linii prostej odniesienia na odcinku do 300m z błędem nie większym niż 2mm w maksymalnym zakresie. Drugi jest związany z pomiarem przesunięć różnego rodzaju kluczowych elementów konstrukcji czy obiektów budowlanych w czasie rzeczywistym. Zakres pomiaru obejmuje przesunięcia od kilkunastu mikrometrów do kilku centymetrów, zależnie od układu optycznego detekcji obrazu. W obu przypadkach pomiarowych istotną rolę spełnia unikalny, opracowany w Instytucie Optyki Stosowanej układ dwóch elementów dyfrakcyjnych w postaci eliptycznych bądź hiperbolicznych płytek strefowych pracujących zarówno w świetle przechodzącym jak i odbitym. Obracając jedną płytkę względem drugiej uzyskuje się zmienny w sposób ciągły długość ogniskową układu co w konsekwencji daje możliwość pracy tego samego urządzenia w różnych zakresach pomiarowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Urządzenie pomiarowe jest unikalne i pozwala na wyznaczenie linni geodezyjnej (odniesienia) z dużą dokładnością i jest w dużo mniejszym stopniu wrażliwe niż lasery na zmiany gęstości powietrza.

Zastosowanie rynkowe

Sprawdzanie odkształceń mostów drogowych i kolejowych, przesunięć wysokich elementów konstrukcji budowlanych, pomiary strzałki ugięcia konstrukcji dachowych online oraz wszelkich przesunięć gdzie wymagana jest duża dokładność pomiaru.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

NIP: 5250008790

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"