Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do pozyskiwania materiału badawczego w celu wyznaczenia miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego

Urządzenie do pozyskiwania materiału badawczego w celu wyznaczenia miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pozyskiwania materiału badawczego potrzebnego do wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego. Urządzenie spełnia następujące wymogi: samościeranie się kolejnych warstw zwietrzeliny, równomierność obtaczania okruchów skalnych oraz znajomość rzeczywistej długości drogi toczenia się okruchów skalnych. Materiał uzyskany z urządzenia może być poddany rozmaitym badaniom z zakresu gleboznawstwa, gruntoznawstwa czy mineralogii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania wynalazku jest przede wszystkim możliwość określenia zarówno ubytków masowych próbki szkieletu glebowego jak i zmian cech fizycznych startej warstwy odłamków skalnych na każdym etapie jej obróbki. Urządzenie pozwala na usuwanie kolejnych zwietrzałych warstw z badanych cząstek szkieletu w wyniku wzajemnego tarcia pomiędzy nimi w czasie swobodnego toczenia się w środowisku suchym i wodnym.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

NIP: 6750002118

Adres www: http://ur.krakow.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"