Baza technologii


Logo wpisu Urządzenie do rozbijania emulsji olejowych metodą elektrostatyczno-elektrolityczną.

Urządzenie do rozbijania emulsji olejowych metodą elektrostatyczno-elektrolityczną.

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Urządzenie do rozbijania emulsji olejowych metodą elektrostatyczno-elektrolityczną, zwłaszcza emulsji olejowych używanych w obróbce skrawaniem i obróbce plastycznej oraz obróbce cieplnej jak również cieczy technologicznych zawierających oleje, w warunkach przepływu ciągłego poprzez działanie na ciecze produktów elektrolizy, zawierające zbiornik, w którym umieszczone są zblokowane ze sobą elektrody połączone ze źródłem prądu stałego, polega na tym, że w każdej komorze (4) zbiornika (2) umieszczony jest pionowy pakiet elektrod (9) stanowiący oddzielną kasetę, przy czym kasety z elektrodami (9) zamocowane są na wspólnej listwie (8) i stanowią wymienne moduły.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest rozwiązanie problemu oczyszczania elektrod. Dzięki zastosowaniu kasetowych pakietów elektrod wymiana ich jest szybka i prosta zaś efektywność procesu bardzo duża. Pakiety elektrod mogą być w sposób półautomatyczny podnoszone do góry w celu ich wymiany. W miejsce elektrod zużytych zakłada się nową kasetę z nowymi elektrodami. Otwory w przegrodach zbiornika umożliwiają przepływ cieczy wzdłuż zbiornika do jego wypływu. Przepływ ten ułatwia kształt zbiornika - prostopadłościan zwężający się w dolnej części. Taki kształt zbiornika usprawnia proces rozbijania, ułatwia też jego czyszczenie ze szlamów powstających w wyniku procesu rozbijania emulsji, a ponadto ułatwia opróżnianie zbiornika z cieczy. Zastosowanie suszarki w bębnie pozwala na uzyskiwanie odpadu w formie suchego granulatu. Zespół ciągłego monitorowania z dwuprogowym czujnikiem określającym zawartość oleju w wodzie poprocesowej umożliwia automatyczna korektę parametrów procesu lub automatyczne wyłączenie urządzenia.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa Górnictwo i Hutnictwo Ochrona Środowiska Inne

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"